Ling gymnastiserade in i det sista

Norr om Haga, på Brunnsvikens västra strand, nära Frösundavik, ligger gården Annelund. Annelund var en gång ett torp med anor från 1700-talet.

  • Publicerad 08:21, 11 sep 2017

Torpet låg under Lilla Frösunda. Den som först arrenderade torpet var en grosshandlare Erik Giers. Troligtvis var det han som uppförde det som blev en herrgårdslik byggnad och han döpte stället till Annelund, efter sin fru Anna.

”Den svenska gymnastikens fader” Pehr-Henrik Ling köpte Annelund år 1822. Ling var en föregångare inom gymnastiken och var den som grundade Gymnastiska Centralinstitutet, GCI. Året var 1813.

GCI blev GIH år 1965. Ling hade samma år, 1813, blivit fäktmästare och gymnastiklärare på Karlberg. Det var Ling som lät omdana Annelund till dess nuvarande utseende och karaktär. Kvar vid gården finns en rödmålad timmerbyggnad som Ling lät bygga 1825 till en gymnastiksal.

På gamla dagar var Ling mycket sjuklig, men hans tro på gymnastiken hade han kvar ända till slutet. Några dagar före sin död gav han sin son en förteckning på rörelser som sonen skulle hjälpa Ling att utföra på sin dödsbädd ända till slutet.

Ling dog en vårdag 1839 och begravdes på en plats som han själv hade utsett. Det var en höjd i närheten av Annelund, med utsikt över Brunnsviken. Gravkullen finns än idag att beskåda.

Annelund hade efter Ling många olika ägare. I början av 1900-talet inköptes gårdarna Annelund och Frösundavik av Kronan. Området användes från 1922 av Svea Ingenjörkår. 1970 omlokaliserades hela förbandet, som då även hade kaserner i Frösunda, till Almnäs i Södertälje.

Svea Ingenjörkår avvecklades 1997.