Linda födde dottern Alice hemma i maj förra året med stöd av hembarnmorska. Foto: Pekka Pääkkö

Linda valde att föda hemma: ”Borde erbjudas av alla kliniker”

Hembarnmorskor kommer inte längre att bekostas av landstinget. Hemförlossningar kan i stället komma att ingå i vårdvalet. Linda födde dottern Alice hemma – och anser att det borde vara obligatoriskt att erbjuda för alla kliniker.

  • Publicerad 12:35, 2 maj 2019

Hemförlossningar i sin nuvarande form upphör i augusti. Då slutar Region Stockholm (landstinget) att betala för hembarnmorskor.

Beslutet tas i hälso- och sjukvårdsnämnden i maj.

Men samtidigt väntas beslut om att utreda ifall hemförlossningar kan göras möjliga genom ett tillägg i vårdvalet. I så fall är det upp till förlossningsklinikerna om de vill erbjuda den möjligheten.

Tycker det borde vara obligatoriskt

Linda, som valde att föda dottern Alice hemma förra året, menar att det är förståeligt att systemet behöver göras om då antalet hemförlossningar fortsätter att öka.

– Att koppla hemförlossningar till de olika förlossningsklinikerna är en god idé, men behöver vara obligatoriskt för samtliga för att tillfredsställa det behov som finns på marknaden, säger hon.

Hon anser också att det bör vara upp till varje familj att ta beslut kring detta i samråd med barnmorska och läkare.

– Forskning visar att riskerna inte är högre vid hemförlossning för friska omföderskor, utan lägre, säger hon.

Anledningen till att ersättningen för hembarnmorskor dras in är att det inte längre är i linje med den nya hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och regionens riktlinjer för patientsäkerhet och medicinskt ansvar.

Kommer att finnas kvar

De blågröna politikerna är dock övertygade om att hemförlossningarna kommer att finnas kvar genom att bli ett tilläggsavtal i vårdvalet.

– Jag vet att osäkerheten kring möjligheten till hemförlossning framöver skapat oro. Därför känns det glädjande att kunna säga att den är säkrad, säger Susanne Nordling (MP).

Beslut om detta ska tas i augusti. Sedan gäller det att någon av förlossningsklinikerna som ingår i vårdvalet nappar. Endast BB Stockholm har så långt visat intresse för detta.

Hade föredragit förlossningspeng

Kirsten Nisted, hembarnmorska, tycker det är bra att verksamheten får ett avtal. Men i stället för att ingå i vårdvalet hade hon föredragit att det blev en egen vårdform med en förlossningspeng.

– Då behöver man inte vara anställd på ett sjukhus. Alla hembarnmorskor är inte intresserade av det, säger hon.