Linbanan: galen idé eller möjlig lösning?

Den politiska ambitionen är att minska bilberoendet kraftigt. Men hur ska fler motiveras att välja kollektivtrafiken? Den här veckan tittar vi närmare på en av de mest iögonfallande idéerna: linbanan.

  • Publicerad 09:59, 9 maj 2018

Hur kan man vara emot något som man inte har all fakta kring?

Få förslag har debatterats så mycket som det om en linbana mellan Väsjön och Häggviks station. Men är linbanan något som faktiskt kan förverkligas och bli något mer än bara en galen idé?

När den nya stadsdelen vid Väsjön står helt färdigbyggd kommer det innebära mellan 12 000 och 15 000 nya invånare i området. Men infrastrukturen som den ser ut idag kommer aldrig att mäkta med en sådan befolkningsökning.

– Det är bara att ställa sig vid Edsbackarondellen en vardagsmorgon vid åttatiden på morgonen så ser man att det redan idag är rejält fullt på vägarna, menar Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Än så länge har man från majoritetens sida varken sagt ja eller nej till linbanan. Det man är överens om är att utreda frågan vidare. Staten har bidragit med 1,8 miljoner kronor för en sådan utredning.

Nu pågår utredningen för fullt. I slutet av året ska en så kallad åtgärdsvalsstudie vara avslutad. Den ska jämföra linbanan med andra mer traditionella färdmedel, som buss. Frågan som ska besvaras är vilken lösning som blir mest försvarbar rent samhällsekonomiskt, säger Thomas Ardenfors.

– Att anlägga en helt ny bussfil hela den här sträckan är inte heller billigt. Men det är sådant som studien ska ge svar på. Vi har inte låst fast oss i någon lösning utan är öppna för att med åtgärdsvalstudien hitta det bästa alternativet och att göra detta tillsammans med Trafikverkat och Landstinget.

Inställningen till linbanan varierar mellan partierna. Sverigedemokraterna säger till exempel tvärt nej och tycker inte att kommunen ska lägga pengar på det.

De flesta övriga partier är dock positiva till kollektivtrafik som är ekonomiskt och miljömässigt gångbar, men för att de ska föredra linbanan krävs att den ingår i SL-trafiken.

– Kollektivtrafiken måste hålla ihop. Det ska vara enkelt att resa med den. Sedan måste man ju komma överens om finansieringen också. Kommunen kan ju inte stå för hela kostnaden, säger Joakim Jonsson, gruppledare för Socialdemokraterna.

Många Sollentunabor som höjt sina röster mot linbanan är oroliga för att den kommer att inkräkta på deras privatliv ifall man kan se i lägenheter och ner på villatomter från linbanan.

Andra har avfärdat projektet som ett skrytbygge. Men att göra det innan allt är utrett, tycker Thomas Ardenfors är obefogat.

– Hur kan man vara emot något som man inte har all fakta kring? När någon beskriver det som ett onödigt dyrt projekt så undrar jag alltid hur den personen kan veta det. Det finns ingen som har all informationen i dagsläget. Istället verkar det som att man utgår från en känsla istället för fakta. Vi kan inte jobba med känslor utan måste förhålla oss till fakta för att kunna lösa kollektivtrafiken på bästa sätt.

Samtidigt säger han att han förstår tveksamheterna många känner.

– Men det handlar om att lösa en svår kollektivtrafiksituation, och linbanan löser faktiskt många av de problemen. Sedan går den förvånansvärt snabbt att bygga. Själva byggprocessen är mindre än ett år.

Förutom huruvida projektet är ekonomiskt försvarbart eller inte är även tryggheten på linbanan en av frågorna som lyfts kring projektet. Till skillnad från bussar kommer inte någon förare att finnas att påkalla uppmärksamhet från om något händer.

– Trygghet, utseende och andra delar är sådant vi kommer att titta på i nästa skede, om man i den här utredningen kommer fram till att det här kan vara en bra lösning.

Kommer man fram till att linbanan är den bästa lösningen, skulle den kunna vara i drift redan 2023.

POLITIKERNA SVARAR: Vill du ha en linbana till och från Väsjön?

Henrik Thunes, gruppledare Moderaterna

– Vi ser linbanan som ett av flera intressanta alternativ att utreda vidare. Den bedömningen delas av staten som anslagit nära två miljoner för att utreda linbanan. Men vi kommer inte att göra någon investering som inte kan försvaras samhällsekonomiskt. Därför avvaktar vi den åtgärdsvalstudie som nu utreder lämplig kollektivtrafik för Väsjöområdet.

Peter Godlund, gruppledare Miljöpartiet

– Väsjön kommer utvecklas till ett bostadsområde med fler invånare än det bor i Rotebro. Då räcker det inte med buss. Kollektivtrafiken måste byggas ut. Linbanan är en intressant lösning som är driftsäker, miljövänlig och går relativt snabbt att byggas ut. Den bidrar också till att fler åker kollektivt, vilket är en stor vinst.

Anna-Lena Johansson, gruppledare Liberalerma

– Liberalerna anser inte att en linbana är aktuell om inte landstinget  tar på sig driften, kollektivtrafiken är deras ansvarsområde. Vi är positiva till andra kollektivtrafikslag/tekniska lösningar. Ska framtidens klimat-och trängselutmaningar klaras krävs att vi ligger i framkant i teknikutvecklingen.

Lars Kallander, gruppledare Centerpartiet

–Vi är mycket tveksamma till linbana, eftersom vi inte sett någon ekonomisk kalkyl. Kostnaderna får inte överstiga samhällsnyttan. Vi vill satsa på miljövänliga, kollektiva trafiklösningar på marken, samt på- och avfarter via Norrortsleden från Väsjön, för minskad belastning på Frestavägen och genom Edsberg.

Anki Elken, gruppledare Sollentunapartiet

– Ambitionen är vällovlig men det finns många utmaningar så som finansiering, lagstiftning, teknik och säkerhet. Vi vill ha ett klargörande om det går att bedriva linbana som en del av SL-trafiken och ytterligare samråd med berörda i planprocessen. Vi investerar hellre i nya idrottshallar och på kulturbudgeten som måste förflyttar sig från nationella bottennivåer.

Mikael Stigenberg, ordförande Sverigedemokraterna

– Sverigedemokraterna säger nej till att bygga Väsjölinbanan eftersom vi prioriterar välfärd framför onödiga skrytprojekt. Kollektivtrafiken är något landstinget ansvarar för och inget som Sollentuna skall slösa pengar på. Det finns många andra saker, tex äldrevården, som behöver de pengarna bättre.

Magnus Ramstrand, gruppledare Kristdemokraterna

– Nej om vi inte får med landstinget i driften av banan och ok på att accesskortet gäller. Linbana är ett attraktivt och bra miljöval för en effektiv kollektivtrafik. Men de ekonomiska kalkyler måste vara sunda.  KD prioriterar äldreomsorg, trygghetsboende, skola samt kultur- och fritid.

Joakim Jonsson, gruppledare Socialdemokraterna

– Vi vill ha kollektivtrafik till Väsjön. Vi föredrar den typ av kollektivtrafik som är mest ekonomisk gångbar och miljömässig hållbar. För att vi ska föredra linbana krävs att resenären kan använda sitt SL-kort och därför måste kommunen även komma överens med landsting om en hållbar finansiering.

Fotnot: alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har fått frågan skickad till sig Vänsterpartiet har inte inkommit med något svar.

Visa merVisa mindre

MER Linbanan

I Väsjön planeras det för cirka 4 000 bostäder och cirka 11 000 ytterligare invånare.

Att försörja området med enbart busstrafik har bedömts problematiskt sett till vägnätets kapacitet och möjligheterna att till exempel skapa egna körfält för bussarna. Därför tittar kommunen på alternativa hållbara lösningar.

Den nu föreslagna linbanesträckningen är cirka tre kilometer lång med stationer i Häggvik, Edsberg, Väsjö torg samt Södersätra (Väsjö torg är en möjlig slutstation).

Från Häggvik till Väsjön ska det ta ca 12 minuter med ny avgång 20:e sekund.

Kapaciteten i förslaget som det ligger nu är 1800 personer i timmen och riktning. 3600 per timme i systemet som helhet.

Investeringskostnaden beräknas till ca 440 mkr för sträckan Häggvik-Södersätra och ca 335 mkr för sträckan Häggvik-Väsjö torg. Tänkbara finansiärer är Sollentuna kommun, staten, landstinget och privata aktörer. Finansieringen bedöms delvis kunna ske genom försäljning av byggrätter till följd av ökade markvärden längs sträckan.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Hysch hysch kring Securitas närvaro vid Norrvikenleden

Nyheter Trafikverkets anläggning bevakas sedan flera veckor. Sedan flera veckor står en bil från Securitas dygnet runt utanför Trafikverkets anläggning vid Norrvikenleden. Det har lett till förvåning och spekulationer bland de många bilförare som passerar...måndag 26/10 5:15

Stor höjning av VA-taxorna i Sollentuna

Nyheter Näst störst procentuell höjning i hela länet. Sollentuna kommun står, näst efter Lidingö, för den procentuellt största höjningen av VA-taxorna i region Stockholm.söndag 25/10 6:15

Polisen: Snart höstlov and we LÖV it!

Nyheter "Ha koll på var ditt barn befinner sig." "Snart höstlov and we LÖV it!", skriver lokalpolisen på sin Facebooksida. Samtidigt uppmanar man föräldrar att hålla koll på var barnen håller till under ledigheten.fredag 23/10 18:01