Liljeholmskajen kan få strandbad. Foto: Mostphotos

Liljeholmskajen kan få strandbad

Miljöförvaltningen har utrett flera platser som kan få strandbad. Liljeholmskajen och Långsjön är två av platserna som får grönt ljus.

  • Publicerad 14:06, 12 nov 2018

Stockholm kan få flera nya strandbad. Miljöförvaltningen har utrett fyra platser som kan bli aktuella: Herrängens brygga i Älvsjö, Marievik vid Liljeholmskajen och Årstadal vid Årstaskogen och Kolkajen vid Djurgårdsstaden. Platserna används redan nu av badsugna stockholmare.

Miljöförvaltningen har utrett platserna genom att ta vattenprover, men också genom att se hur framkomliga platserna är för badgäster och räddningsfordon.

– Man måste bedöma badplatser både utifrån miljögifter och tillgänglighet till själva platsen, säger Jerzy Slazak på miljöförvaltningen.

Miljögifter i vattnet och botten

I Årstaviken finns mycket miljögifter och miljöförvaltningen ser stora utmaningar med att anlägga strandbad där.

– Men folk kommer inte i kontakt med botten när de badar. Miljögifterna som finns i vattnet påverkar inte människor, bara vattenlevande organismer och fiskar, säger Jerzy Slazak.

Stockholms stad och Stockholm vatten och avfall har satt upp ett åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten i Årstaviken.

Framför allt är det i Årstadal som det kan bli problem att anlägga ett strandbad.

– Badplatsen ligger lite utsatt vid två båtklubbar och en upptagningsplats för båtar. Man kan misstänka att det finns höga halter av kemikalier i sedimenten, säger Jerzy Slazak.

Miljöförvaltningen har tagit tio prover av vattenkvaliteten, där bara ett prov visade att vattnet var tjänligt. I dagsläget bedömer förvaltningen att det inte är lämpligt att anlägga ett strandbad där.

I Marievik har proverna visat att vattnet är tjänligt och där bedömer miljöförvaltningen att det skulle gå att ha ett strandbad.

En av badplatserna där det redan finns en brygga är Herrängens brygga i Långsjön. Under sommaren drabbades Långsjön av algblomning och staden avrådde från bad. Men provtagningar har visat att vattenkvaliteten är bra.

– Badplatsen som redan finns vid Långbro är högt belastad av badgäster, så det vore bra med en till badplats.

Kolkajen kan få bad 2023

Även vattnet vid Kolkajen innehåller gifter. Vattenprover har visat att badvattnet är tjänligt, men i bottensedimentet finns förhöjda halter av bland annat kvicksilver, arsenik och cyanider.

– Det är industrier som funnits där som förgiftat vattnet, men där badar man också direkt på djupt vatten, säger Jerzy Slazak.

Det finns en tanke om en badplats i detaljplanen för området, men enligt Jerzy Slazak är det inte bestämt var en eventuell badplats kan ligga.

Miljöförvaltningen anser att det går att anlägga ett strandbad på platsen – om bryggan görs så att badande kommer ut på djupt vatten på en gång och inte kommer i kontakt med botten. Ett bad skulle kunna vara aktuellt 2023–2024, när området är färdigbyggt.

Förvaltningens utredning tas upp på miljö- och hälsonämndens nästa möte den 20 november.

Fakta

Här kan det bli strandbad

Marievik: Bra vattenprover

Årstadal: Dåliga vattenprover

Långsjön: Bra vattenprover

Kolkajen: Bra vattenprover

Visa merVisa mindre