Skulle rustas 2018, nya budet är 2022. Kostar en kvarts miljard att få bron i form. Foto: Mitt i

Liljeholmsbron kan behöva rivas

De som väntar på en ny Liljeholmsbro får ha tålamod. Renoveringen skjuts upp till år 2022. Och kanske måste hela bron rivas.

  • Publicerad 11:24, 21 maj 2018

Det har blivit en långbänk, upprustningen av Liljeholmsbron som enkelt sammanfattat är i skruttigt skick. Grannar har i flera år klagat på det ekande ljudet från de gamla broklaffarna när bilar kör över bron.

Nu skjuts renoveringen fram. Nya budet är att arbetena med att rusta bron kan starta tidigast 2022, ursprungsplanen var 2018.

Kan behöva rivas

Anledningen till förseningen är att trafikkontoret måste göra ännu en utredning om hur man bäst rustar bron. Skicket var sämre än vad man förväntat.

En kommunikatör säger till Stockholmdirekt att kontoret inte utesluter att bron kan behöva rivas, men att det inte är det troligaste alternativet.

Rivning skulle ske om det inte går att reparera den nuvarande konstruktionen.

Kostar en kvarts miljard

Upprustningen beräknas hålla på i tre år, fram till år 2025. Samtidigt ska cykelbanorna breddas, utrymmet tas från bilarnas körfält.

Enligt nya beräkningar kostar upprustningen runt 250 miljoner kronor. Men det är svårt att säga vad slutsumman kommer att bli, enligt staden.