Lillholmsskolan byggdes 1968 och är i stort behov av modernisering. Foto: Märta Lefvert

Lilholmsskolan ska stå helt klar 2024

2024 ska utbyggnaden av Lillholmsskolan i Vårberg vara klar. Nu finns också en plan för var eleverna ska undervisas under byggtiden. Det framgår av utbildningsnämndens genomförandebeslut, klubbat den 14 juni.

  • Publicerad 10:49, 27 jun 2018

I dag rymmer Lillholmsskolan 580 elever, från förskoleklass till och med årskurs 9. När den byggts ut ska 990 elever gå där, varav 30 grundsärskoleelever. Dessutom blir skolan, som byggdes som en F-6-skola på 1960-talet, bättre anpassad för högstadieundervisning.

Det kräver stora om-och utbyggnader. Det har länge varit klart att A-huset och B-huset (de två största tegelröda byggnaderna) ska vara kvar, men att de tre andra byggnaderna (C, D och F) ska rivas, liksom alla tillfälliga paviljonger. I stället ska två helt nya, moderna byggnader uppföras.

– När ombyggnaden är klar blir skolan mer enhetlig och sammanhållen. Det här är fantastiskt roliga planer, men det är en lång väg att vandra innan allt är klart, har rektorn Annika Hällsson sagt om planerna i en tidigare intervju i Mitt i.

Bygge i två etapper

Då var det ännu inte klart var undervisningen skulle ske under byggtiden. Nu finns en plan.  Tanken är att genomföra byggprojektet i två etapper. Det gör det möjligt att lösa lokalsituation inom skolan – undervisningen flyttas helt enkelt till de delar av skolan där inget bygge pågår. Dessutom ska en liten, tillfällig paviljong finnas till hands.

Nu finns också en konkret plan för när skolan ska stå klar. Den första etappen ska vara färdig till höstterminen 2022. Den andra etappen ska vara klar 1,5–2 år senare, alltså senast under 2024.

I projektet ingår också bygget av en ny idrottshall. Den ska rymmas 150 personer och kunna användas både under och efter skoltid.

Dyrare än beräknat

Kostnaden för projektet beräknas till 285 miljoner kronor. När inriktningsbeslutet fattades hösten 2017 beräknades den till 265 miljoner kronor. Fördyrningen beror bland annat på indexuppräkning, ökade ytor och att på att fler ventilationsaggregat behövs än vad man först trodde.

Byggherre är Sisab.