Lidingövägens breda cykel– och gångbanor äntligen klara

De breddade cykel- och gångbanorna är nu klara efter två års arbeten. – Det känns riktigt bra att det här projektet nu är i hamn, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

  • Publicerad 17:10, 15 apr 2020

Under hösten 2017 började arbetet med att ta bort ett körfält för bilar på Lidingövägen och istället få till dubbelriktade cykelbanor på båda sidor om Lidingövägen, mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen.

Cyklisterna tvingas inte längre köra bland bilarna och även fotgängarna har fått betydligt mer plats på gatan när gångbanorna har breddats.

De nya dubbelriktade cykelbanorna utmed Lidingövägen är en viktig länk i Stockholms cykelinfrastruktur. Det känns riktigt bra att det här projektet nu är i hamn, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Bra att ha när NDS växer

Ett viktigt syfte med cykelbanorna är att i framtiden kunna ta emot alla cyklister som rullar ut från Norra Djurgårdsstaden.

 Med tanke på att Norra Djurgårdsstaden snabbt kommer byggas ut de närmaste åren så har vi byggt infrastruktur för framtiden. Väl fungerande cykelinfrastruktur möjliggör för människor att välja cykeln i sitt dagliga pendlande från dag ett, säger Daniel Helldén.

Dragit iväg ekonomiskt

Körbanorna för bilar som är kvar på Lidingövägen har också fått ny asfalt under projektets gång.

Men ombyggnaden har blivit betydligt dyrare än planerat.

Redan 2015 klubbades planerna i kommunfullmäktige och då trodde staden att 57 miljoner kronor skulle räcka för de nya cykelbanorna. Men efter att tjänstemännen justerade genomförandebeslutet landade budgetprognosen i stället på 75 miljoner kronor.

När allt nu är summerat landar slutsumman i stället på 87 miljoner kronor.

Kostnadsökningen i det här projektet är olycklig. Det är jag den första att hålla med om. Här hade trafikkontoret inte tillräckligt ordning på markförhållandena när det ursprungliga beslutet togs. Att marken var förorenad gjorde också att projektet tog lite längre tid än vad som ursprungligen var beräknat, säger Daniel Helldén.

Fler skäl bakom

Enligt stadens egen utvärdering av projektet ska den första höjningen från 57 till 75 miljoner kronor bero på att det vid upphandlingen visade sig att entreprenadkostnaderna var högre än än staden förväntade.

Den sista höjningen från 75 miljoner till 87 miljoner ska till stor del bero på att kontoret inte räknade med utgifter för förorenad asfalt och förorenade massor som dök upp under arbetets gång. För att undvika sådana överraskningar i framtiden tar kontoret numera alltid borrprover för miljöanalys i projekteringsskedet.