Lidingö stad fick ett överskott på 137,5 miljoner kronor förra året. Foto: arkivbild

Lidingös resultat: 137,5 miljoner plus

Lidingö stads preliminära bokslut visar att kommunen gick 137,5 miljoner kronor i vinst under 2016.

  • Publicerad 14:00, 16 feb 2017

Högre skatteintäkter och kostnader som inte blev fullt så höga som budgeterat är orsaken till att Lidingö stad gick 137,5 miljoner kronor plus förra året.

– Det är ett antal år sedan vi fick ett sådant överskott, 2010 var ett bra år med 130 miljoner, säger ekonomichef Patric Andersson.

I huvudsak handlar det om att kommunens verksamheter har hållit sina respektive budgetar.

– Nämnderna har hållit sig inom sina ramar.

Redovisningsvillkor för bland annat fastigheter har ändrats har också bidragit.

Överskott för mottagandet av ensamkommande barn

En av de största plusposterna är mottagandet av nyanlända och framför allt ensamkommande barn, ett överskott på 40 miljoner kronor.

Patric Andersson.

– När det kom så många ville Migrationsverket säkra upp och skrev avtal med flera kommuner. Vi skrev avtal om hur många vi ville ta emot och sedan fick vi ersättning för det. Men sedan bromsades det upp, efter gränskontrollerna kom det inte så många. Vi får betalt för fler än vi tar emot, säger Patric Andersson.

– Riksdagen har beslutat om att ändra ersättningen för ensamkommande och sänka den ganska kraftigt från halvårsskiftet.Avtalet tar slut i mars.

Men trots överskottet befarar Lidingö stad att pengarna inte kommer att räcka till kommande år.

– Migrationsverket vill att ensamkommande barn ska bo mindre i HVB-hem och mer i jourhem, där är det svårt att få ner kostnaderna. Men då har vi möjlighet att lägga det överskottet.

Behöver låna mindre

Resten av pengarna, knappt 100 miljoner, kommer också att användas i kommunens olika verksamheter.

– Vi hade planerat att låna pengar. Lidingö stad har två lån, dels från vårt kommunala bostadsbolag och en kommunobligation. Men de har vi inte behövt utöka.

Han tror att staden kommer att klara budgeten även för 2017.

– Skolan och äldreomsorgen har fått mer pengar, men jag har stor tilltro till att vi kommer att klara det.

Resultatet är preliminärt. Stadens revisorer ska granska bokslutet. Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen 3 april och i kommunfullmäktige den 24 april.