Lidingös nya styre ännu inte klart

Lidingö är en av de sista kommunerna i länet som fortfarande förhandlar om majoritet i kommunstyrelsen. Den gamla majoriteten står långt från sina nya förhandlingspartners.

  • Publicerad 12:05, 9 nov 2018

Lidingös nya styre är fortfarande inte klart.  Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna fick inte tillräckligt många mandat  i höstens kommunval för att  kunna styra själva och har sedan september letat efter en ny koalitionspartner.

Hela hösten har förhandlingar skett.

Samtalen med oppositionspartiet Centerpartiet som blev öns näst största parti stupade på grund av föreningspolitiken där majoriteten nu kräver en kraftigt ökad medfinansiering från föreningarna för att bygga nya idrottsanläggningar.

Enligt en insatt källa har långt gångna förhandlingar skett med Liberalerna. Också de sitter nu i opposition. Lidingöliberalerna står dock långt från de övriga politiskt sett. Det stod inte minst klart på kommunfullmäktigemötet där bland annat frågan om tiggeriförbud diskuterades. M, Lp, Kd och Sd är för förbudet medan L är emot.

Den nuvarande majoriteten röstade också nej till L-förslaget om att låta inflytelserika Lidingökvinnor ge namn åt nya gator och offentliga platser på ön.

Alternativ majoritet kräver stöd av ytterlighetspartierna SD eller V

En alternativ idé har varit att partierna i oppositionen skulle sluta sig samman och bilda en blocköverskridande majoritet.

L, C, S och MP har tillsammans få 23 mandat. Precis lika mycket som den nuvarande majoriteten, M, Lp och KD fick.

En möjlighet för någon av de båda grupperna skulle då vara att använda sig av Vänsterpartiet som fick 2 mandat, eller SD, som fick 3 mandat för att nå majoritetsställning.