Allt fler unga på Lidingö snusar. Foto: Mostphotos

Lidingökillar toppar i alkoholkonsumtion

Killar i nian och årskurs två på gymnasiet konsumerar mest alkohol i länet enligt Stockholmsenkäten 2020. Lidingökillarna ligger också i länstoppen vad gäller snusande. Samtidigt trivs en majoritet i skolan och tycker att det är härligt att leva, visar resultaten.

  • Publicerad 06:00, 17 sep 2020

Tonårskillar från Lidingö snusar i mer än var tonårskillar i länet generellt gör.

Det är en av de saker som visas i Stockholmenkäten, en undersökning av drog- och alkohol vanor samt psykiskt mående hos ungdomar i nian och årskurs två på gymnasiet.

Använder något mer narkotika än snittet

Precis som tidigare år har unga från Lidingö testat narkotika i något högre grad än unga från övriga länet. 17 procent av pojkarna i nian och 11 procent av tjejerna har någon gång testat narkotika. Motsvarande siffra från länet är 14 respektive 10 procent.

I tvåan på gymnasiet hade 32 procent av killarna och 22 procent av tjejerna provat narkotika. Här ligger Lidingö närmare länssnittet med 29 respektive 21 procent.

Hälften av tjejerna nian dricker aldrig

Enligt enkäten förefaller lidingöungdomarna dricka mer än sina jämnåriga. I nian hade 43 procent av killarna och 42 procent av tjejerna någon gång varit berusade. Länssnittet ligger rejält under, på 28 respektive 35 procent.

Samtidigt hade runt hälften av niorna på ön aldrig druckit alkohol.

I tvåan på gymnasiet var det färre, runt 20 procent, som inte dricker alls. 70 procent av killarna i tvåan och 75 procent av tjejerna hade någon gång varit berusad.

Killar toppar i alkoholkonsumtion

En annat anmärkningsvärt resultat är att killarna från Lidingö, både niorna och tvåorna konsumerar i särklass mest alkohol per år i länet. Niorna konsumerade mer än dubbelt så mycket som sina jämnåriga. Tvåorna låg också rejält över snittet.

Uppåt för snuset

Unga i länet verkar enligt undersökningen byta ut rökning mot snus. Det märks också framförallt bland Lidingös tonårskillar.

23 procent av killarna i nian snusar och 32 procent av tvåorna. I båda fallen ligger de runt tio procentenheter högre än jämnåriga i länet. Tjejerna snusar som andra tjejer i länet, betydligt mindre. Fyra procent i nian och runt tio procent i tvåan.

Majoriteten mår bra

Vad gäller psykiskt mående uppger en majoritet av de tillfrågade lidingöungdomarna att det tycker att det är ”riktigt härligt att leva”. Över 70 procent av killarna i nian, något färre bland tjejerna. I tvåan drar killarna ifrån. Nära 80 procent mår markant bra medan forfarande nära 70 procent av tjejerna beskriver livet som ”riktigt härligt”.