Vanlig destination för Lidingös unga. Foto: Frida Ekman

Lidingöbor pluggar vidare mer än andra

Unga från Lidingö läser vidare i högre utsträckning än andra unga i länet. Föräldrars utbildningsnivå är en av de saker som påverkar vad unga väljer att göra efter gymnasiet tror utredaren på Universitetskanslersämbetet, UKÄ som gjort analysen.

  • Publicerad 07:43, 26 sep 2018

68,3  procent av de unga på Lidingö börjar på högskolan.  Det visar en sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Siffran gäller 24-åringar som påbörjat högskoleutbildning 2017.

Lidingösiffran är högre än snittet i Stockholm, drygt 50 procent. Men jämfört med Danderyds kommun, där högst andel av de unga, 83 procent,  läser vidare ligger Lidingö i lä.

Bland stockholmskommunerna läste Norrtäljes unga vidare i lägst grad. 31 procent av 24-åringarna hade gått vidare till högskolestudier 2017, enligt UKÄ.

– I många regioner är det en stor andel unga som inte läser vidare trots att de har grundläggande behörighet. Det är troligen flera faktorer som spelar in, bland annat vilken utbildningsnivå ens föräldrar har, säger Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ, som ansvarat för den statistiska analysen.