"Det nya justerade budet är orimligt och inte genomförbart på Lidingö", skriver M, LP, KD och C i ett svar till Sverigeförhandlingen. Foto: Arkivbild

Lidingö säger nej till tunnelbana

Lidingö säger nej till tunnelbana. I ett svar till Sverigeförhandlingen skriver kommunen att kravet på 8 000 nya bostäder är orimligt: ”Lidingö skulle förvandlas till en urban stad som domineras av flerfamiljshus”.

  • Publicerad 16:26, 21 jun 2016

En förlängning av tunnelbanan från Ropsten till Lidingö är en av de satsningar som ingår i Sverigeförhandlingen. Genom att förhandla om medfinansiering från staten vill regeringen se till att bostadsbyggandet och kollektivtrafiken ökar i storstadsregionerna.

Efter politiska diskussioner har den styrande alliansen med M, LP, och KD tillsammans med C kommit fram till att Sverigeförhandlingens bud i utbyte mot tunnelbana till Lidingö centrum är orimligt. I svaret skriver partierna att det först rörde sig om att Lidingö skulle bygga 5 900 bostäder. Sedan de beräknade kostnaderna för tunnelbanan har ökat har också kravet på antalet nya bostäder höjts. Enligt Lidingö kommun rör det sig nu om ett krav på 8 000 bostäder där en stor del av dem ska ligga inom en kilometer från Lidingö centrum.

Konsekvensen skulle enligt majoriteten bli att Lidingös invånarantal ökar med 20 000 nya invånare, eller 40 procent, fram till 2035: ”Lidingös karaktär som en luftig mindre småstad med blandad bebyggelse skulle förändras till en urban stad som domineras av flerfamiljshus”.

Miljöpartiets gruppledare Thomas Bengtsson är av en annan åsikt.

– 8 000 bostäder för Lidingö skulle innebära att vi växte aningen långsammare än de flesta kommuner i regionen. Det hade kanske inte varit rimligt att placera dem inom en kilometer från tunnelbanan. Men i en förhandling söker man konstruktiva lösningar och svarar inte via media om man vill komma vidare. Nu avfärdar man ju egentligen hela diskussionen.

För Lidingös framtid är det nödvändigt att centrum kan ersätta Ropsten som knutpunkt för kommuninvånarnas kollektivtrafik, enligt honom.

– Spårtrafik till Lidingö centrum är en ödesfråga för att Lidingö ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt och få fler att välja kollektivtrafiken, säger Thomas Bengtsson.