Brobygge. Projektet Lilla Lidingöbron beräknas kosta cirka 700 miljoner kronor, varav landstinget ska stå för 60 för dubbelspår för Lidingöbanan. Foto: Pekka Pääkkö

Lidingö gick plus med 200 miljoner

Lidingö stad gjorde ett ekonomiskt rekordresultat coronaåret 2020 - på grund av pandemin.

  • Publicerad 01:15, 20 apr 2021

Vi kan inte flytta pengar till löpande verksamhet.

Lidingö stad gick 200 miljoner kronor plus 2020. Det framgår av stadens årsredovisning som nyligen har presenterats.

– Det är ett rekordresultat för Lidingö. Men så är det också för många andra kommuner, säger Patric Andersson, ekonomichef på staden, i en film där resultatet presenteras.

– Det är på grund av pandemin.

Landets kommuner fick nämligen stora statliga bidrag, då man befarade att skatteintäkterna skulle minska drastiskt när pandemin drog in över landet förra året.

Så blev det dock inte överallt. I stället minskade kostnader på vissa områden, främst inom äldreomsorgen. Mitt i Lidingö har tidigare berättat att efterfrågan efter i synnerhet hemtjänst har minskat.

– Många avvaktade med att söka hemtjänst på grund av risk för smitta, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande för omsorgs- och socialnämnden.

Men rekordöverskottet kommer inte verksamheterna till del.

– Vi kan inte flytta pengar till löpande verksamhet. Det säger lagen nej till, säger Patric Andersson.

I stället kommer pengarna att användas till investeringar. Det handlar om Lidingöbron och en rad olika investeringar inom sport- och fritidsområdet. Till exempel upprustningen av Lidingövallen.

Enligt Patric Andersson kan ändå stadens stora plusresultat i förlängningen gagna verksamheterna. Det beror på att staden inte behöva låna pengar.

– Begränsar vi upplåningen, begränsar vi kostnader för räntor vilket ger möjlighet till mer pengar till verksamheterna.

Rejält överskott

Lidingö stads förväntade resultat för 2020 var att gå med ett överskott på 32 miljoner kronor.

Detta överskreds vida. Resultetet blev ett överskott på 200 miljoner kronor.

Det beror på statsbidrag och minskade kostnader.

Även om man bortser från statsbidragen höll staden sin budget.

Visa merVisa mindre