Kottlasjön. Ett tydligt resultat av stadens miljöarbete är att Kottlasjöns vatten blivit bättre. På att-göra-listan finns dock också att medverka till renare vatten i Värtan, en kinkigare uppgift. Foto: Vattenresurs AB

Lidingö fick bottenresultat i miljöranking

Rankingen av Lidingös miljöarbete sjunker som en sten mot botten. Nu är Lidingö sämst i länet enligt Aktuell hållbarhets miljöbarometer. "Inte förvånande", säger Patrik Buddgård (C).

  • Publicerad 06:00, 24 maj 2021

Varje år gör tidningen Aktuell hållbarhet en ranking av miljöarbetet i alla landets kommuner.

Det går inte så bra för Lidingö. Förra året hamnade staden på plats 184 av landets 290 kommuner. I år sjönk man till plats 212. I jämförelse med Stockholms läns kommuner fick Lidingö ytterligare ett bottenresultat. Staden kom sist i länet.

– Att Lidingö hamnar lågt är tyvärr inte förvånande. Vi ser att Lidingö skulle kunna göra mycket mer, säger Patrik Buddgård (C).

Bekräftar kritik

Han tycker att resultatet bekräftar den kritik hans parti har haft mot majoritetens miljöarbete.

– Med ett annat styre hade resultatet sett helt annorlunda ut, de punkter som dragit ner stadens betyg i rankingen är till stor del även de frågor som vi i oppositionen efterfrågat när vi reserverade oss mot det smala miljöprogram som majoriteten tagit fram.

Det handlar bland annat om avsaknad av koldioxidbudget och kemikalieplan.

Även Patrik Sandström (MP) är kritisk.

– Årets stora kommunundersökning visar med all tydlighet att Lidingös moderatledda politiska majoritet inte tar miljö- och klimatfrågorna på allvar och har den politik som krävs, säger han.

Daniel Källenfors (M). Foto: ELIAS LJUNGBERG

Viktigt i kommuner

Han menar att det är ett problem eftersom det är på kommunnivå som mycket miljöpolitik omsätts i handling. Partiet har tagit fram ett alternativt miljöprogram som de anser bidrar till att Sveriges klimat- och miljömål uppnås.

Bland målsättningarna finns att Lidingö ska vara helt klimatneutralt som geografiskt område 2045. Partiet föreslår också en ny översiktsplan som utgår från biologisk mångfald.

– För oss i Miljöpartiet är det självklart att Lidingö ska vara en positiv kraft för att gå i bräschen för den klimatomställningen som vi vet är nödvändig.

Patrik Sandström (MP). Foto: Orlando G Boström

Patrik Buddgård (C). Foto: Centerpartiet

Bygger på gammal miljöpolicy

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande tycker dock att man kan ta rankingen med en nypa salt. Bland annat eftersom den bygger på stadens gamla miljöpolicy.

– Vi vet att den inte var tillräckligt bra. Nu har vi tagit fram en miljöpolicy med fokus på begränsad klimatpåverkan, ett rikt djur och växtliv och livskraftiga vattenmiljöer – saker som verkligen ger effekt. Jag tycker variablerna i rankingen inte speglar verklig miljöpolitik man borde mäta resultat istället för en massa interna begrepp.

Patrik Sandström, vad tänker du om att rankingen mäter enligt det gamla miljöprogrammet?

– Majoritetens nya miljöprogram är tyvärr i många delar sämre än det förra. Det saknar framförallt tydliga mål och förslag som är kopplade till nationella miljö och klimatmål. Programmet gäller också bara Lidingö stads verksamheter och inte hela staden.

Görs varje år

Tidningen Aktuell hållbarhet gör varje år en ranking av kommunernas miljöarbete med verktyget Miljöbarometern.

Resultatet bygger både en enkät samt statistik från Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige.

Förutom frågor övergripande miljö- och hållbarhetsarbete mäts man kommunernas arbete med upphandlingar, byggande, transport och kapitalförvaltning.

Visa merVisa mindre