Pistol är det vanligaste skjutvapnet bland kriminella, men det förekommer också automatvapen som k-pist. På bilden en svensk k-pist som Södertörnspolisen tagit i beslag. Ett vanligt beslag är också tårgas. Foto: Bea Tigerhielm

Lätt att få tag på vapen i Botkyrka

Mordvåg i Malmö. Ett tjugotal skjutningar mot människor och två mord med skjutvapen i Alby och Fittja på två år. Nu efterlyser polisen längre straff för vapenbrott.

  • Publicerad 00:00, 28 feb 2012

Vid en husrannsakan i Trångsund för några år sedan fick Ronny Paulsson ett avsågat hagelgevär riktat rakt mot bröst och ansikte. Den kriminelle personen i fråga förstod inte att han var polis.

– I tingsrätten hävdade han att han hade vapnet för att han levde med en hotbild mot sig, säger Ronny Paulsson, som är gruppchef vid sektionen mot gängkriminalitet hos Södertörnspolisen.

I flera fall har kriminella personer dömts till lindrigare straff när domstolarna tagit hänsyn till en påstådd hotbild.

– Jag tycker att det är stötande. Det är som att samhället bejakar ett kriminellt liv, parallellt med vårt legala samhälle. Det finns sätt att skydda dem som vill lämna ett kriminellt liv, de kan vända sig till oss. Vi kan inte acceptera att kriminella tar lagen i egna händer, säger Ronny Paulsson.

I mitten av januari lade regeringen fram ett förslag som innebär att innehav av skjutvapen på allmän plats, skola eller i kriminella kretsar alltid ska betraktas som grovt vapenbrott.

Men det räcker inte, menar Rikspolisstyrelsen. Verket vill se skärpt straffskala med ett minimistraff för grovt vapenbrott på minst två år, vilket även skulle ge möjligheter till telefonavlyssning.

Även Jerker Asplund, åklagare vid den uppmärksammade rättegången mot Seedy Rahman Jammehs mördare, är besviken.

– Det är för låga straff för vapenbrott. Om man springer runt med skarpladdade vapen ska det vara minimum ett års fängelse. Vi ser en kraftigt ökad spridning av skjutvapen i samhället, säger han.

Hur mycket skjutvapen som finns i omlopp i Botkyrka är omöjligt att säga, enligt de som Lokaltidningen Mitt i talat med.

– Men vi vet att det är god tillgång på vapen. Det känns nästan som att det är lättare att få tag på en pistol än en kniv, säger Torsten Alm, spaningsledare i fallet där Osman Kizil sköts ihjäl i Fittja i juni förra året.

I Fittja och Alby har 22 skjutningar mot människor och två mord med skjutvapen inträffat de senaste två åren. Utöver det har skott avlossats vid ett antal tillfällen mot exempelvis dörrar, sannolikt i markeringssyfte.

Skulle det kunna bli lika i Botkyrka som i Malmö?

– Det är 11 400 innevånare i Alby och 7 500 i Fittja. Problemet med skjutningar är väldigt stort, särskilt om man tänker på att Malmö har en befolkning på 300 000 personer, säger Jerker Asplund.

Även han efterlyser bättre möjligheter till telefonavlyssning.

– Det är ett bra sätt att klara upp många brott, särskilt när det är svårt att få folk att vittna. I samtalen kan det sägas saker som gör att vi kan lägga pusslet i stället.

Amir Rostami på polisens särskilda gänginsats är också för strängare straff, men påpekar att det inte är enda lösningen.

– I Storbritannien är straffen för skjutvapen stränga och införseln av illegala vapen är betydligt lägre än i Sverige. Men i stället har de enorma problem med knivar. Om någon bestämt sig för att skada så kan den göra det ändå, säger han.

Det krävs insatser mot sociala problem, menar han.

– Varför skjuter folk på varandra? Varför väljer några ungdomar att gå med i kriminella grupperingar? Strängare straff är bra, men tar inte bort grogrunden till problemen.

Fakta

16 vapenbrott i Botkyrka 2011

I Botkyrka anmäldes förra året 14 fall av olaga innehav av pistol, revolver eller k-pist. I Haninge var siffran 17 och i Huddinge 12.

För olaga innehav av jaktvapen anmäldes två fall i Botkyrka, två i Huddinge och tre i Haninge.

Grovt vapenbrott ger i dag minst 6 månaders fängelse.

Maxstraffet är 4 år.

För vapenbrott är straffet fängelse i högst 1 år.

Källa: Polisen, Brå

Visa merVisa mindre