Anna Starbrink är glad över att allt fler får komma till doktorn inom vårdgarantin. Foto: Arkivfoto

Fakta

Så klarar din vårdcentral sju dagars-garantin

Sök på din vårdcentral i tabellen för att se hur stor andel av patienterna som får en tid inom sju dagar.

Källa: SLL

Lätt att få läkartid i Upplands-Bro

Nästan alla som söker vård på vårdcentralen får en läkartid inom vårdgarantins sju dagar visar ny statistik från Stockholms läns landsting. Och Upplands-Bros vårdcentraler ligger bra till – här får 100 respektive 96 procent läkartid inom en vecka.

  • Publicerad 11:52, 13 aug 2018

Nästan alla som söker vård på vårdcentralen får en läkartid inom sju dagar. Det visar ny statistik från Stockholms läns landsting.

Mätningar för våren 2018 visar att i 94 procent av dem som bedöms behöva träffa en läkare får göra det inom vårdgarantins sju dagar.

Det gör att Stockholm är näst bäst i landet, bara Gotland klarar garantin bättre. Där är siffran 95 procent.

Snabbast i landet

Stockholm har satt upp fem dagar som mål, och där uppnås att 92 procent får träffa läkare inom fem dagar, vilket är bäst i landet.

– Ett jättebra kvitto på att våra ansträngningar har gett resultat, säger sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Förra året var siffrorna några procent lägre. Men det kan vara vanskligt att jämföra bakåt, eftersom väntetiden för läkarbesök tidigare rapporterats manuellt. Från 2018 har ett nytt automatiserat system införts.

Siffran sjönk

Måluppfyllelsen för årets första månader redovisades redan i våras. Då visade det sig att sju dagars-garantin sjunkit från 91 procent hösten 2017 till 89 procent våren 2018.

Enligt Anna Starbrink fattade man då misstanke om att det kunde finnas rapporteringsfel, och tjänstemännen har sedan dess kontrollerat data, och funnit att det blev missar i rapporteringen vid övergången till det nya automatiska systemet.

38 vårdcentraler klarar alla

Vid inte mindre än 38 vårdcentralen får 100 procent numera en tid hos läkare inom sju dagar.

Men fortfarande finns 26 vårdcentraler där var tionde patient får vänta längre än så.

Ventilationen på skola akutdålig

Kungsängen. Arbetsmiljöverket förbjuder Upplands-Bro kommun att använda Ekhammarskolans lokaler till skolverksamhet efter den 26 mars 2021 om inte en rad allvarliga brister som rör skolans ventilation åtgärdas.måndag 30/11 18:10