wip. Konstnärerna Anna Ridderstad, Åsa Landström och Elinore Collin på WIP Sthlm. Foto: Jonatan Bylars

”Låt konstnärerna stanna i Årstaberg”

FP vill att de 90 konstnärer som har sina ateljéer i Årstaberg, ska får vara kvar när området bebyggs med bostäder.

  • Publicerad 13:52, 8 maj 2015

De borgerliga partierna vill att konstnärsföreningen WIP Sthlm, som består av cirka 90 konstnärer med lika många ateljéer i företagsområdet Årstaberg, ska få vara kvar i området när det byggs bostäder.

– Vi tycker att man ska bevara de här lokalerna som de är, och skapa en blandning med befintlig kultur i området och nya bostäder. Vi tänker driva det här i planarbetet, säger Rasmus Jonlund, (FP), vice ordförande i stadens kulturnämnd.

I en skrivelse till kulturnämnden 20 maj säger FP att de vill ha en kartläggning över ateljéhus och andra kulturverksamheter i områden som ska bebyggas, vad de kan tillföra de nya områdena och hur man kan tillvarata befintliga kulturverksamheter när staden utvecklas. Planen för Årstaberg är ute på samråd.