Tips. Om det finns någon del av gården som inte används, kan man låta den bli äng, säger Magnus Björkman på stadsdelsförvaltningen. Foto: Johan Sjölund

"Låt bli att klippa gräset på gårdarna"

Balkonglådor och rondellplanteringar i all ära – men om man verkligen vill göra något för bina borde man låta gräset växa på gårdarna. Det menar Gärdetbon Ann-Charlotte Hoffman.

  • Publicerad 06:15, 30 aug 2021

Norra och Södra Djurgården är gröna oaser med stor biologisk mångfald. Men däremellan kommer Gärdet.

Så för att bin och andra pollinerande insekter lättare ska kunna röra däremellan har flera initiativ tagits.

Mitt i har tidigare berättat om att ambassadörer och toppolitiker planterade ängsblommor i rondellen vid Hakberget på Vallhallavägen, att boende uppmanats att plantera bivänliga blommor och att stadsdelen låtit en del av gräset växa i "getingmidjan" Tessinparken.

Potential vid parken

Det borde fler göra, menar Gärdetbon Ann-Charlotte Hoffman och manar bostadsrättsföreningar och fastighetsägare utmed Tessinparken att dra ner på klippningen. Hon poängterar att gårdarna mellan husen tillsammans utgör en stor, grön yta med stor potential för pollinerare.

– Idag, när allt hänger på en skör tråd, kan vi inte vänta längre. Och jag märker själv, att när jag planterar blommor på balkongen som kommer humlorna bums.

Att minska på gräsklippningen kan leda till en bättre miljö även för de boende, menar Anne-Charlotte.

– Då skulle vi slippa lite av bullret från gräsklipparna, säger hon.

Finns mellanvägar

Därmed inte sagt att de ska bannlysas helt och hållet. Magnus Björkman, som är parkingenjör på Östermalms stadsdelsförvaltning, påminner om att det finns flera mellanvägar för fastighetsägarna.

– Om man vill behålla en kortklippt gräsmatta kan man istället plantera växter som är vänliga för insekter. Ett annat alternativ är att se om det finns någon del av gården som inte används, och låta den bli äng.

Potential. Tillsammans utgör innergårdarna runt Tessinparken en stor grönyta där man kan göra ännu mer för att få pollinerande insekter att trivas, menar Gärdetbon Anne-Charlotte. Foto: Johan Sjölund

Exempel. Östermalms stadsdelsförvaltning har låtit en remsa av grönytan mellan parken och Askrikegatan bli en äng. Foto: Johan Sjölund