Lastbilar kör Skyttens väg till Kasmo

Trafiksituationen på Skyttens väg i Kungsängen är inte vad den borde vara. Bilar som kör för fort och lastbilar som använder gatan olovligen. Kommunen har försökt komma tillrätta med det hela utan framgång – nu låter man de boende tycka till.

  • Publicerad 15:43, 16 jul 2021

Vi är glada åt detta och hoppas att det ger resultat

I en enkät som skickats ut till boende och andra berörda, som Mitt i tagit del av, så beskriver kommunen själva problemet.

Olagligt höga hastigheter

Det handlar om att man vid olika tillfällen ”uppmätt olagligt höga hastigheter längs Skyttens väg”. Kommunen uppger även att man mottagit klagomål som rör att tung trafik använder vägsträckan, vilket är förbjudet enligt lokala trafikföreskrifter. Den tunga trafiken använder Skyttens väg i syfte att ta sig från närliggande E18 och till Kasmo industriområde.

 Upplands-Bro kommun har på olika sätt försökt komma tillrätta med situationen, dels genom att installera tre farthinder längs gatan.

 Ett av dessa är precis nygjort och fungerar som ett upphöjt övergångsställe i närheten av förskolan. Samtidigt har man även målat 30 kilometer i timmen-symboler på vägbanan.

Fotografier som visar tung trafik har skickats till kommunen som i sin tur skickat dessa vidare till polisen utan något resultat eller återkoppling. Upplands-Bros näringslivsavdelning har även fört dialog med aktörer i industriområdet kring problemet, även detta utan något resultat.

– Vi har under flera år skickat mejl, bilder och ringt kommunen men inget har hänt så vi är glada åt detta och hoppas att det ger resultat så vi får ett lugnt villaområde och slipper bo vid en genomfartsled. Trafiken blev värre när man byggde idrottsplatsen, säger Ewa Tuneback som är en av flera berörda grannar.

Enkätens alternativ

I den enkät som de boende nu ska ta ställning finns tre alternativ: en hög bom som hindrar den tunga trafiken att ta vägen för att nå industriområdet.

 Ett annat alternativ är att vägen stängs av helt, här skriver kommunen: ”Värt att tänka på med detta förslag är dock att det riskerar att påverka mängden trafik på anslutande vägar.” Det tredje alternativet rör ett så kallat ”nollalternativ”. Det innebär att man lämnar situationen utan åtgärd från kommunen.

Enkätens alternativ

”En hög bom” – Bommen sitter på en
höjd på ca. 2,5 meter, och stoppar då bara fordon som är högre än detta medan
vanliga personbilar passerar obehindrat som tidigare.

”Avstängning av vägen” – Det här innebär att man stänger den östa änden av
Skyttens väg och därmed hindrar all
motortrafik att ta sig in i området från det hållet.

”Nollalternativet” – Det tredje och sista alternativet är ett så kallat nollalternativ och innebär att inga nya åtgärder planeras eller genomförs på Skyttens väg.

Källa: Upplands-Bro kommun/
Samhällsbyggnadskontoret

Visa merVisa mindre

Bålstabo cyklade på skyddsobjekt

En 54-årig man boende i Bålsta döms till sammanlagt 39 200 kronor i böter för obehörigt tillträde till skyddsobjekt, ringa brott. Brottet ska ha begåtts vid vid Högstamalmvägen i Bålsta. Mannen har...onsdag 4/8 13:52

Åldring sparkade personal

En arbetsolycka alternativt allvarligt tillbud har skett på ett äldreboende i Håbo. Detta enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket från arbetsgivaren. Några medarbete skulle hjälpas åt att byta...onsdag 4/8 13:18