Läsare upprörda över avloppsavgift

Nyheten om att Värmdö kommun kräver pengar för att inventera enskilda avlopp har upprört många läsare. Men kommunen backar inte om avgiften på 4 200 ­kronor.

  • Publicerad 18:41, 10 maj 2015

– Kommunen ska ha betalt för ett jobb som jag redan har gjort åt dem, säger Hans Wessberg.

Han är en av många läsare som hört av sig till Lokaltidningen Mitt i efter nyheten om kommunens inventering av enskilda ­avlopp.

Hans Wessberg har på kommunens hemsida hittat ett register där han själv kunnat söka upp sina uppgifter som visar att hans avlopp är godkänt. Trots det måste han betala för inspektion av avloppet.

Mitt i har tidigare skrivit om att 1 300 personer har fått informations­brev om att deras avlopp ska inspekteras och att uppgifterna ska föras in i register.

För att hantera uppgifterna och inspektera kräver kommunen varje fastighets­ägare på 4 200 kronor – en timtaxa på 1 050 kronor – som bland annat ifrågasatts av Villaägarnas Riksförbund.

Men Värmdö kommun backar inte. Taxan bestämdes i november 2014 och står fast.

– Avgiftstaxan är en tillsynsavgift som nämnden har rätt att ta ut. Den är framräknad för att täcka de kostnader som nämnden har för sin tillsyn, säger ­Deshira Flankör (M), ord­förande för bygg- miljö- och hälsonämnden.

– 4 200 kronor motsvarar fyra timmars handläggningstid vilket vi med 100 procents säkerhet kan visa att det minst tar att handlägga ett typiskt inventeringsärende. Inte helt sällan tar det längre tid, säger hon.

Många har ifrågasatt avgiften. Vad har du att säga till dem?

– Vi gör det här för att säkerställa att vattenmiljöerna runt om i Värmdö blir så bra som möjligt och att dricksvattenbrunnar skyddas genom bra enskilda avlopp, säger hon.

Fakta

1 300 brev har skickats ut

Värmdö kommun vill ha ett register över godkända avlopp, och alla system äldre än fem år ska nu inspekteras.

1 300 brev har nått ut till invånare på Djurö, Ingarö och Fågelbrolandet.

Värmdö kommun kräver att fastighetsägare ska ­fylla i omfattande uppgifter om sina enskilda avlopp.

Källa: värmdö kommun

Visa merVisa mindre