OENSE. Kadir Kasirga (S) och Isabel Smedberg-Palmqvist delar inte uppfattning om skolornas resurser. Foto: Stockholms stad/Mikael Andersson

Larmet: Skolor har inte råd med elever som behöver extra stöd

Socialtjänsten får ta över då skolorna säger att de inte har råd att stötta barn i behov av stöd. En ny rapport får både intresseorganisationer och oppositionen att se rött.

  • Publicerad 11:23, 13 okt 2021

Socialtjänsten har granskat handläggningen av barn mellan 0 och 12 år i fyra stadsdelar: Kungsholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Spånga-Tensta och Bromma.

Där framkommer det i intervjuer att de i flera fall tvingas gå in med familjebehandling kring barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och problematisk skolfrånvaro – trots att det inte funnits någon oro för barnets sociala situation eller föräldrarna.

I vissa fall har skolorna rakt ut sagt att de inte har råd att ge särskilt stöd till barnen och att socialtjänsten därför måste kopplas in. Socialtjänsten på Kungsholmen beskriver att de ”ofta får ta över ansvaret för barn med NPF som inte klarar av att gå i skolan.”

Så gjordes granskningen

Kvalitetsgranskningen av handläggningen av barnärenden 0-12 år genomfördes under januari-juni i år, i fyra stadsdelar: Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Kungsholmen och Spånga-Tensta.

Totalt granskades 80 slumpvis utvalda ärenden som var aktuella 2020/2021, 20 per förvaltning.

Som komplement till aktgranskningen genomfördes även en intervju med ledning och medarbetare på varje stadsdel, med fokus på förhållningssätt och rutiner i arbetet med målgruppen.

Källa: Socialförvaltningen Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Det har fått organisationerna Funktionsrätt Stockholms stad och föräldranätverket Barn i behov att kräva en aktionsplan från staden.

– Våra medlemsorganisationer, medlemmar och föräldranätverk upplever dagligdags att barn i behov inte får det lagstadgade stödet de behöver i skolan utan hänvisas till socialtjänsten. Det är många föräldrar som har erfarenhet av att bli orosanmälda som nödlösning för att skolan inte kan lösa problemet, säger Anna Quarnström, ordförande för Funktionsrätt Stockholms stad.

Deras 8-årige son blev sjukskriven efter skolans beslut

Det framkommer inte om det handlar om kommunala eller fristående skolor. Men oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga (S) kallar det ”alarmerande”, ett ”nödrop från rektorerna” och menar att det beror på majoritetens ekonomiska politik.

– Skolorna är så underfinansierade att eleverna inte får sitt lagstadgade stöd. Majoriteten borde skämmas! säger han och tillägger att han ska lägga en skrivelse kring rapporten.

"Skollagen är tandlös för elever med NPF"

Enligt skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) tar man rapporten på allvar, men deras bild är att exempelvis Kungsholmen har en ”välfungerande struktur när det gäller det särskilda stödet”.

– Men om socialtjänsten upplever det här måste vi så klart undersöka det, säger hon.

Hon lyfter fram att de har inlett ett arbete om elever i behov av särskilt stöd med bland annat särskilda undervisningsgrupper i varje skola och resursgrupper i varje stadsdel. Målet är att allt ska vara på plats 2023.

– Det har aldrig funnits ett större fokus på det än nu. Det samarbete som jag, socialborgarråd Jan Jönsson och våra förvaltningar har är unikt. Vi ser redan nu att det gör skillnad.