Region Stockholm står inför stora investeringar i kollektivtrafiken. Foto: Mitt i/SL

Larmet: kostnaderna skenar i kollektivtrafiken

Nya tunnelbanan, signalsystemen, innertaken i t-banestationerna. Miljarderna rullar utan att Region Stockholms trafiknämnd har någon riktig koll. Det menar revisorerna i en kritisk rapport.

  • Publicerad 04:48, 1 mar 2019

Det är bister läsning som levereras av regionrevisorerna. Trafiknämnden har inte kontroll över den långsiktiga kostnadsutvecklingen, menar de i en ny rapport om kollektivtrafiken.

I underlaget för 2019 års budget saknas flera miljarder för investeringar som man vet är på ingång, anser de.

Följande ligger i pipeline:

✔️ Signalsystemen på alla tre befintliga t-banelinjerna behöver bytas helt i framtiden, en kostnad i miljardklassen per linje. Ännu så länge har man budgeterat för en uppgradering, till en kostnad om totalt 850 miljoner kronor.

✔️ Belysningen i t-banan har passerat sin livslängd.

✔️ Förstärkningar av innertak behövs vid 10-15 t-banestationer förutom Fridhemsplan, där 250 miljoner kronor avsatts.

✔️ Bytespunkt Gullmarsplan kan komma att byggas för 2,2 miljarder.

Det finns också risker för fördyringar:

✔️ Nya biljettsystemets budget på 250 miljoner.

✔️ Stockholmsöverenskommelsen (blå linje Kungsträdgården-Nacka och Akalla-Barkarby samt förgrening till grön linje, ny gul linje Odenplan-Arenastaden) beräknades till 6,85 miljarder för Region Stockholms del och har redan räknats upp med 1,6 miljarder.

✔️ Diverse extra kostnader har en budget på blygsamma 160 miljoner, här kan avvecklingen av spårområdet Globen-Enskede gård-Sockenplan dra iväg, samt hanteringen av skadliga partiklar i luften i t-banesystemet.

Revisorerna menar också att det råder stor osäkerhet om kostnader för underhåll, då man förra året bara utförde två tredjedelar av det som budgeterats.

Räknar med fler resande

En annan osäkerhetsfaktor är att trafiknämnden antar att resandeökningen blir större än befolkningsökningen, vilket medför en risk att framtida biljettintäkter överskattas.

Revisorerna tycker att trafiknämndens ekonomistyrning är otydlig, kortsiktig och utan prioriteringar. Dessutom finns risk för dumsnåla beslut.

Fast räls dyrare

Ett exempel som nämns är rälsen i tunnelbanan. Nuvarande spår ligger på makadam, där slipers rör sig och måste riktas om ett par gånger om året.

Om man i nya tunnelbanan gjuter en bottenplatta i betong och skruvar fast rälsen slipper man det. Men det blir 300-500 miljoner kronor dyrare, och ryms inte i budgeten.

Trafiknämnden har nu fram till den 30 juni på sig för att yttra sig över rapporten.