Förebygga. Fältassistenten Anders Karlssons tips till föräldrar är att vara vaksam på om ens ungdom har ballonger eller patroner hemma. Foto: Lisa Einarsson

Larmet: Allt fler unga använder lustgas

Användningen av lustgas ökar bland unga i Upplands Väsby kommun. Nu varnar myndigheter om skaderiskerna.

  • Publicerad 08:40, 26 jul 2022

Vi måste börja informera föräldrar om att det här är farligt.

Användningen av lustgas som berusningsmedel blir allt vanligare bland unga i Upplands Väsby. Fältassistenter, som är en del av socialtjänsten, möter ofta ungdomar i kommunen som brukar lustgas. De har även uppmärksammat allt fler tomma sifoner, ballonger och större tuber på 1,5 meter ute på gatan.

– Vi har absolut sett en ökning under det senaste halvåret, det är inte heller bara i Storstockholm utan hela landet. Vi måste börja informera föräldrar om att det här är farligt, säger Anders Karlsson, fältassistent i Upplands Väsby kommun.

Kraftig ökning

Den svenska Giftinformationscentralen, vars uppgift är att per telefon informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av förgiftning, märker också av en stor ökning.

– Från att få fem till tio samtal om året med frågor om bekymmer efter lustgasanvändning, har vi nu nästan ett samtal om dagen, säger Johanna Nordmark Grass, överläkare.

Lustgas betraktas av många unga som ofarligt men är förenat med flera hälsorisker vid regelbunden användning.

– Det absolut vanligaste är att man får skador i kroppens nervsystem, vilket kan leda till känselbortfall, domningar och muskelsvaghet. Man kan även få nervskador i hjärnan som leder till mer psykiska problem, säger Johanna Nordmark Grass.

Anders Karlsson, fältassistent i Upplands Väsby kommun. Foto: Charlotte Årling

Inte olagligt

Att köpa eller ta lustgas är inte olagligt och i dag finns heller ingen åldersgräns. Regeringen ska nu tillsätta en utredning om användningen av lustgas för att se hur man bäst skyddar ungdomar.

– Det är hög tid att den här frågan utreds så att en effektiv och träffsäker lagstiftning kan tas fram, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

– En åldersgräns låter ju jättebra, men eftersom det mer upprepade missbruket finns framför allt i gruppen unga vuxna skulle det också behövas en reglering på vilka mängder man som privatperson får köpa, säger Johanna Nordmark Grass.

Utredaren ska lämna förslag till regeringen den 1 oktober 2023.

Giftinformationscentralen om riskerna med lustgas

Långvarig, upprepad användning av lustgas förstör ett vitamin i kroppen som heter B12. När B12-vitaminet avaktiveras kommer vissa funktioner i kroppen att sluta fungera.

Den vanligaste biverkningen är skador i kroppens nervsystem, vilket kan leda till känselbortfall, domningar och muskelskador.

En annan biverkning är nervskador i hjärnan som kan leda till förvirringstillstånd, hallucinationer, ångest och depression.

En mer ovanlig men också känd biverkan när man använder mycket lustgas är blodproppar, som enligt läkare nu blir allt vanligare.

Enstaka inandning av lustgas i till exempel festsammanhang är för det mesta ofarligt. Riskerna kommer istället under själva lustgasruset, då man i en otrygg miljö kan utsättas för andra faror såsom rån eller övergrepp.

Det går inte att säga hur mycket man kan få i sig utan att det är farligt, det varierar från person till person.

Visa merVisa mindre