Nu har Miltons utredning om de uteblivna canceroperationerna presenterats. Foto: Babs Drougge

Larm om cancerkö dåligt hanterat

Det var hela 60 patienter som inte fick sina operationer i tid vid förra sommarens cancerkaos vid Karolinska sjukhuset i Huddinge.

  • Publicerad 16:10, 29 maj 2018

Förra sommaren var bristen på personal så stor att canceroperationer ställdes in vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

För tolv patienter tros tumören ha hunnit växa på ett sätt som minskat chanserna att överleva, på grund av väntetiden.

Enligt sjukhusets tidigare uppgifter var det 20 patienter som inte fick sin operation i tid. Nu visar det sig att det var 60 patienter som drabbades.

Detta sedan Anders Milton nu lämnat över sin utredning om kapacitetsbristen för canceroperationer sommaren 2017 till sjukhusledningen.

Anledningen till att operationerna inte blev gjorda i tid var brist på framför allt operationssjuksköterskor, sedan många sagt upp sig.

Slog larm – men inget hände

Problemen stod klara i april, men trots att flera läkare slog larm vidtogs inte tillräckliga åtgärder, framkommer det av utredningen.

Karolinska i Huddinge är ensamutförare i länet av dessa högspecialiserade canceroperationer i övre bukhålan, och tackade nej när Danderyds sjukhus erbjöd sig att ta sig an upp till nio patienter. Bara två patienter skickades till Danderyd.

Anders Milton menar att chefernas larm om att man inte skulle klara sommaren aldrig nådde fram till högsta ledningen, utan fastnade på vägen på grund av samarbeten som inte fungerat och missförstånd.

Nu väntar ingen för länge

Annika Tibell, operativ direktör och biträdande sjukhusdirektör, kommenterar utredningen:

– Det behövs en starkare central samordning av vårdproduktionen på sjukhuset. Vi har ökat koordineringen och stärkt dialogen och samarbetet internt på sjukhuset, och även externt med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och andra sjukhus. Vi följer upp våra väntetider för patienter som behöver canceroperation varje vecka. Vår senaste uppföljning visar att det nu inte finns någon patient som väntat längre på operation än vad verksamheten bedömer som medicinskt acceptabelt.