Ohållbar situation. Situationen på Hjulsta grundskola beskrivs som ohållbar av anställda. Nu har rektorn avgått. Foto: Claudio Britos

Larm om brister på skola i Hjulsta

Elever som inte får den hjälp de har rätt till och anställda som slutar. En skolledning som inte lyssnar på personalen och förtvivlade föräldrar. Alarmerande uppgifter har framkommit om Hjulsta grundskola. Nu väljer rektorn att avgå.

  • Publicerad 12:27, 15 okt 2020

Tidigt i våras skrev 80 procent av personalen på Hjulsta grundskola ett brev till ansvariga inom utbildningsförvaltningen i Stockholm, där de larmade om en bristfällig miljö på skolan. Elevhälsoteamet gjorde samma sak. ”Vi anser inte att skolan efterlever sina skyldigheter enligt Skollagen och Barnkonventionen”, skrev de bland annat.

Mitt i har talat med flera anställda, som vittnar om att de märkt av en kraftig försämring av klimatet på skolan under de senaste två åren, sedan de fick en ny ledning.

– I samband med det har resurser flyttats om, barn i behov av stöd har inte fått hjälp, lärare har gått på knäna, på rasterna har det förkommit slagsmål och kränkningar men inte funnits tillräckligt med personal ute för att ta hand om det. Massor av personal har slutat under de här åren, de har helt enkelt inte orkat mer, säger en anställd som vill vara anonym.

”Fick höra att vi var gnälliga”

Redan samma höst begärde personalen ett möte med dåvarande grundskolechefen. Under mötet framförde de sina synpunkter, men vittnar om att de inte fick någon återkoppling alls.

– Vi fick bara höra att vi är en liten skara lärare som var gnälliga och bara vill sätta oss emot, men vi framförde ju hela arbetslagets åsikter. Samtidigt blev det bara mer och mer kaos, säger en anställd.

Höstterminen 2018 gjorde Skolinspektionen en kontroll av skolan, där flera brister upptäcktes.

Efter en kontroll i våras bedömde man fortfarande att tillräckliga åtgärder angående stödinsatser i undervisningen samt trygghet och studiero inte gjorts. I maj tidigare i år anmälde även lärarna på högstadiet sig själva till Skolinspektionen.

Bildat föräldraråd

Också föräldrar till elever på skolan har reagerat starkt över situationen. I början av höstterminen bildades ett föräldraråd, där 115 föräldrar gått med.

Även föräldrarna har krävt skolledningens avgång. Enligt de anställda som vi har pratat med finns ingen konflikt mellan föräldrar och personal, utan kritiken har handlat om skolledningen.

Under försöken att påtala situationen och få till en dialog har grundskolechefen och grundskoledirektören uttryckt att de stödjer ledningen, och att de litar på att de gör ett bra jobb. I ett svar på brevet från elevhälsoteamet skrev grundskoledirektör Lee Orberson bland annat ”Det är viktigt att jag respekterar den delegation, mandat och ansvar som rektor har.”, och uppmanade istället till bättre samarbete mellan personal och ledning.

Enligt anställda har så varit fallet ända till förra veckan, då rektorn helt plötsligt valde att avgå med omedelbar verkan.

– Vi blev alla överraskade. Det är ett steg på vägen, men vi är fortfarande väldigt oroliga. Resten av ledningen sitter kvar. Vi känner inte att de lyssnar på våra åsikter och synpunkter alls. Det kommer krävas enorma insatser för att förändra läget.

Mitt i har sökt den avgående rektorn, som hänvisar till grundskolechef Happy Hilmarsdottir

Missvisande. Happy Hilmarsdottir, grundskolechef, håller inte med om beskrivningen av situationen på skolan. Arkivbild. Foto: Susan Ottosen

"Bilden som beskrivs är missvisande"

Enligt grundskolechef Happy Hilmarsdottir är rektorns avgång en gemensam överenskommelse.

– Personligen tror jag det är bra, det blev en ohållbar situation när så mycket av arbetet kom att handla om rektorns ledarskap, säger Happy Hilmarsdottir.

I måndags tillträdde Wolfgang Johansson som tillförordnad rektor. Nu ska de tillsammans hitta en lämplig ersättare.

– Han är väldigt erfaren och har haft den här typen av uppdrag på andra skolor tidigare, säger Happy Hilmarsdottir.

Vad är din uppfattning av situationen?

– Jag har var på skolan häromdagen och var då ute på de yngre barnens rast. Det jag såg var en rastverksamhet där barnen var aktiva, lekte, det var inte stökigt och personal fanns. Jag känner inte riktigt igen mig i beskrivningen om att situationen på skolan är ohållbar rent generellt. Jag vet att det förekommer konflikter, men jag tycker bilden som beskrivs är missvisande. Det sker mycket bra på skolan.

Det har sedan 2018 konsekvent kommit in klagomål på ledningen, borde inte något ha gjorts tidigare?

– Jag har varit chef för skolan i åtta veckor, så jag har inte full insyn i situationen. Rektorn har haft fokus på att förändra organisationen, och vissa saker har hen fullföljt, till exempel en elevhälsoprocess. Jag har haft förtroende för personen. Det är alltid lätt att vara efterklok; säga att vi borde gjort si eller så.

Hur ska ni jobba framåt nu?

– Det viktigaste nu är att vi försöker lösa de problem som uppstått på skolan tillsammans, inte mot varandra. Föräldrar, elever, personal och ledning måste vara på samma sida. Det måste vara slut på att söka konflikter.

Nytt grundskoleområde

Den 1 augusti tillträdde Happy Hilmarsdottir som grundskolechef för det nybildade grundskoleområdet Järva, där 13 kommunala skolor i Kista, Rinkeby, Tensta, Akalla, Husby och Hjulsta ingår. Innan dess var hon grundskolechef i Rinkeby/Kista/Norrmalm.

Hjulsta grundskola

Hjulsta grundskola är en F-9-skola belägen vid Hjulsta centrum

Runt 450 elever