Här är huset som fastighetsägarna vill riva, granne med klassiska Markeliushuset. Foto: Per Brandt

Lärarförbundet vill riva hus vid Norr Mälarstrand

Konstruktionen är utdömd och det finns risk för ras menar fastighetsägaren. Men förslaget stöter på patrull.

  • Publicerad 10:25, 16 jan 2020

Det är på John Ericssongatan 4 som det grönklassade huset finns, som Lärarförbundet äger genom ett av fastighetsbolag.

Men sedan 2018 är hyreshuset tomställt eftersom fastighetsägaren menar att det finns en rasrisk på grund av att hela husets konstruktion håller på att vittra sönder. .

Det blir för dyrt att bygga om huset jämfört med att bygga nytt och det finns heller inget säkert sätt att göra en ombyggnad, enligt fastighetsägaren.

Därför har de ansökt om att riva huset.

Men förslaget möter stort motstånd från Skönhetsrådet, Stadsmuseet och grannar som är oroliga för att även intilliggande fastigheter kan påverkas av en rivning. Som ena granne finns till exempel klassiska Markeliushuset, eller "Kollektivhuset", som är ett byggnadsminne.

Kolla smarta 30-talsgrejen – ultimata vardagslyxen i hemmet

Även stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden ska avslå rivningsansökan.

Innan jul skickade politikerna tillbaka ärendet för en extern granskning av underlaget.

Den är nu gjord i rapporten konstateras det att rivningsförslaget är mest rimligt. Men det påpekas också att det saknas tillräckligt tydliga beräkningar för hur mycket en ombyggnad skulle kosta.

Vidare skriver stadsbyggnadskontoret att fastighetens skick hade kunnat bedömas tidigare och att en ombyggnad är dyrare än att bygga nytt är inte tillräckliga skäl för rivning.

"Stadsbyggnadskontoret bedömer att byggnaden bör bevaras, både på grund av byggnadens kulturhistoriska värden men även bebyggelseområdets", står det i tjänsteutlåtandet.

Nu är det upp till politikerna i stadsbyggnadsnämnden som ska ta sig an ärendet på nytt den 30 januari.

UPPDATERING:

Enligt Gemfast, Lärarförbundets fastighetsbolag, kan de komma att begära ärendet skjuts upp eftersom de håller på att komplettera ansökan. Bolaget har begärt in offerter stomrenovering, tre av fem tillfrågade har dock tackat nej på grund av för hög risk "både både när det gäller liv och ekonomi ", så här långt. Bolaget ska även ta fram hur mycket det kommer kosta att bygga nytt, enligt ett mailsvar från vd:n Stefan Lindhoff.