Lärarförbundet varnar för växande klyftor i Tyresös skolor

Tyresö får 12,5 miljoner av regeringen att höja lärarnas löner. Men bara 30 procent av lärarkåren kommer att få del av kakan, enligt uppgift från Tyresö kommun. – Det var många upprörda känslor när förstelärarreformen infördes och förmodligen blir det likadant nu, säger Ulla-Karin Ervik, ordförande i Lärarförbundet Tyresö.

  • Publicerad 09:45, 5 jul 2016

På Lärarförbundet Tyresö räknar man med stort missnöje bland medlemmarna, när bara lite mindre än en tredjedel får ta del av satsningen.

– Vi har många duktiga lärare som dag efter dag gör ett gott pedagogiskt arbete. En stor andel är medelålders kvinnor som står för stabilitet och kontinuitet som verkligen behövs. Det är trogna medarbetare som redan är missgynnade lönemässigt och troligen kommer att känna sig helt sopade under mattan, säger Ulla-Karin Ervik.

En konsekvens av detta blir med stor sannolikhet, enligt Ervik, att de här lärarna söker sig till andra kommuner – något som kostar kommunen stora summor.

– För kommunen skulle det därför vara bra om man sköt till pengar till dem som den statliga satsningen inte räcker till. Det kostar ju att tappa i kontinuitet, för nya lärare går ju ofta in på förhållandevis höga löner, säger Ervik.

Totalt fördelar regeringen tre miljarder kronor på att höja lärarlönerna. Med paketet till kommunerna följer dock vissa på förhand bestämda riktlinjer som kommunerna måste följa. Till exempel måste man vara tillsvidareanställd legitimerad lärare, förskollärare eller fritidspedagog för att få ta del av satsningen. Man ska ha utmärkt sig genom att ha tagit ett särskilt ansvar för att utveckla undervisningen, stödja lärarstudenter eller kollegor som är nya i yrket, ha tagit ansvar för särskilt svåra undervisningssituationer eller förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt.

Högst tio procent av pengarna ska enligt regeringens riktlinjer få gå till förskollärare och fritidspedagoger. Snittet för löneökningen i kommunerna ska enligt riktlinjerna ligga mellan 2 500 kronor och 3 500 kronor, vilket betyder att någon kan få 1 000 kronor medan någon annan kan få 5 000 kronor.

Ulla-Karin Ervik säger att det finns saker som Lärarförbundet kan påverka även om regeringen tagit fram de nationella riktlinjerna.

– Man kan diskutera om alla eller vissa av kriterierna ska gälla, säkerställa att pengarna även kommer förskollärare, fritidspedagoger eller förstelärare till del. Vi vill också få reda på om det här bara ska ses som ett påslag under några år, eller om kommunen ska gå in med egna medel om de statliga pengarna tar slut, säger Ulla-Karin Ervik.

Ann-Christin Svensson (M), ordförande i Tyresös barn- och utbildningsnämnd, säger att förvaltningen håller på att se över hur miljonerna ska fördelas.

– Vi har informerat samtliga lärare om att arbetet pågår. Men de 12,5 miljoner kronorna är statsbidrag med hårda kriterier. Om vi inte följde dessa skulle bidraget dras in, säger Svensson.

Att Tyresö kommun ska skjuta till pengar till de som inte får något från den statliga satsningen är inget Ann-Christin Svensson kan uttala sig om just nu.

– Det är ont om lärare och hård konkurrens om att få de bästa. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare.