Farsta grundskola har ovanligt många anmälningar om hot och våld. Foto: Wilhelm Jaresand

Lärarfacket: ”Farsta grundskola sticker ut”

Farsta grundskola sticker ut i kommunens statistik över anmälningar om hot och våld. Det handlar både om våld mellan elever och mellan personal och elever.

  • Publicerad 16:55, 10 dec 2018

I flera artiklar har Mitt i berättat om bakgrunden till den hårda kritik och hot om miljonböter som Skolinspektionen riktat mot Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser.

Nu visar det sig att Farsta grundskola sticker ut rejält i kommunens system för att anmäla olycksfall och arbetsmiljöproblem, IA-systemet. Eva Löfqvist Bercsenyi är huvudskyddsombud i Stockholm på Lärarnas Riksförbund och har sett hur anmälningarna när det gäller Farsta grundskola vuxit.

– Kanske är de mer benägna att anmäla där, men mängden anmälningar om hot och våld gör att Farsta grundskola sticker ut ordentligt, säger Eva Löfqvist Bercsenyi.

Det handlar både om våld mellan elever och mellan personal och elever, och våldet hon läser om i rapporterna är inte sällan grovt.

– De här rapporterna får jag dagligen, och det fortsätter år efter år. Vi har en känsla av att utbildningsförvaltningen är mycket dåliga på att följa upp det här.

Varför tror du Farsta grundskola sticker ut?

– I grund och botten är det den inkludering som skolan har, att alla barn ska vara i samma klassrum trots att många behöver stöd av specialutbildad personal, säger hon.

Drabbar både lärare och elever

Ragnar Sjölander, ordförande för Lärarnas riksförbund i Stockholm, menar att bristen på stöd till elever med särskilda behov inte är unikt för Farsta grundskola.

Problemet finns över hela Stockholm och drabbar, förutom elever, även lärare som tvingas hantera situationer och diagnoser de saknar utbildning för.

– Jag vet högstadielärare med klasser där fem-sex elever behöver stöd för att klara skolgången utan att de får tillgång till specialpedagoger, säger Ragnar Sjölander.

Systemskifte ligger bakom

Bakgrunden är enligt honom ett systemskifte med ungefär sex år på nacken. Innan dess hade man klasser som fokuserade på barn med särskilda behov, barn som nu skulle inkluderas i vanliga klasser.

– Tanken med inkludering är bra, men det drabbar både de elever som skulle kunna komma längre i sina studier och de elever som behöver stöd.

Han berättar att många lärare känner en stor frustration över att inte få tillräckligt stöd. Att de inte kan fokusera på de elever som behöver stöd, men inte heller på de som behöver mer stimulans.

Mitt i har i ett flertal artiklar berättat om problemen på Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser och enligt Skolinspektionen har ett stort antal barn halkat efter rejält utan att skolan löst problemen på flera terminer.

Resurser har visserligen satts in – men för lite, för sällan och med för dålig uppföljning, enligt Skolinspektionen.