Lärarfack kräver åtgärder mot smittspridningen

Skolansvariga måste göra allt som är möjligt för att minska smittspridningen. Det anser Lärarnas riksförbund. Men i Österåker är det främst vikariesituationen som oroar, säger Henrik Gyllensten, lärare och föreningsombud på facket.

  • Publicerad 14:24, 24 jan 2022

– Den enda oron bland medlemmarna som jag vet är att man kan få ökad arbetsbelastning i och med att så många är borta, säger Henrik Gyllensten, föreningsombud för Lärarförbundet i Österåker.

Hög sjukfrånvaro

Till vardags undervisar han i matte och fysik på Österåkers gymnasium. Just idag är en 7-8 anställda på skolan sjukskrivna, varav minst en på grund av covid. Motsvarande situation på Solskiftesskolan var nyligen 15 sjukskrivna av ett 50-tal, men även där var det oklart hur många fall som var covidtrelaterade.

Han känner delvis igen sig i ett utskick från Lärarnas Riksförbund som nyligen gått ut i flera kommuner. I det begär lärarfacket att skolansvariga – kommuner och andra arbetsgivare - tar sitt ansvar och ”skärper sina åtgärder när det gäller den fysiska arbetsmiljön för att undvika trängsel och ge tillgång till skyddsutrustning i skolan". Detta för att minska den explosiva spridningen av covid, främst omikronvarianten, som pågår just nu.

Förtur till vaccin

Förbundet vill även att alla elever bör covidtestas regelbundet och att alla lärare ”skyndsamt” ska få tillgång till en tredje dos vaccin.

Henrik Gyllenstens bild är att Österåkers kommun åtminstone hittills gjort så gott man kunnat.

– Samverkan med huvudmannen har funkat ganska bra tycker jag. Däremot kan jag tycka att vi borde få förtur till vaccination. Vi har en samhällsbärande uppgift.

Han berättar att det på hans skola finns handsprit och munskydd i alla lektionssalar och att lärare kan sitta bakom plexiglas om de så önskar. Förutom vid lektionerna, som ska hållas på plats, kan personalen arbeta hemma om de vill. När det gäller att få elever att hålla avstånd ser han praktiska problem, inte minst i och med hur skolorna är byggda - ofta med smala korridorer.

– Då måste vi ha resurser för att se till så att reglerna följs och det har vi inte.

Vill ha fler vikarier

Enligt honom efterlyser förbundets medlemmar i kommunen inte fler åtgärder mot smittspridningen:

– Jag har inte hört om någon medlem som vill ha visir eller extra skyddsutrustning. Och eftersom munskydden inte används så vet jag inte vad mer vad som skulle behövas.

Gör kommunen allt man kan?

– Det enda är väl att de skulle kunna skjuta till mer ekonomiska medel och finkamma vikariepooler och exempelvis ha mindre klasser.

Han tycker också att man skulle kunna sålla i lärarnas arbetsuppgifter om det blir för ansträngt läge – så att de får koncentrera sig på att undervisa.