Modersmål. Ett stort antal elever slutar läsa sitt modersmål efter Danderyd kommuns nya organisering av undervisningen. (Genrebild) Foto: Mostphotos

Lärare kritiska mot nya modersmålsundervisning

Flera lärare stämmer in i föräldrarnas kritik mot den nya planen för modersmålsundervisning i Danderyd: "Vi ska på en dag hinna med samma jobb vi gjort på flera dagar innan"

  • Publicerad 11:30, 19 okt 2020

I september gick flera föräldrar ut och kritiserade kommunens nya sätt att organisera modersmålsundervisning, som började gälla från den här terminen.

Från att ha funnits på varje skola i kommunen har undervisningen nu begränsats till bara tre skolor. Det är också fler elever i varje modersmålsundervisningsklass.

När den nya planen började gälla kom det mycket kritik från föräldrar. De menade att det nya sättet att organisera modersmålsundervisningen var dåligt informerad. Föräldrar uttryckte även oro för att elevgrupperna blev större, samtidigt som undervisningstillfällena blev kortare.

Nu stämmer lärarna in i kritiken.

Mitt i Danderyd har pratat med fyra lärare, som tycker att tillsynen av barnen inte varit tillräcklig under omställningen, att det har blivit en stressigare arbetsmiljö och att alla elever inte får den hjälp de behöver.

– Vi ska på en dag hinna med samma jobb vi gjort på flera dagar innan. Vi har mindre tid och fler barn på samma gång, vi hinner helt enkelt inte, säger en av lärarna.

Alla undervisningsgrupper påverkas dock inte lika mycket, berättar lärarna.

– De som har mindre grupper påverkas inte lika mycket av det här. Men lärare som har flera grupper påverkas väldigt mycket.

"Kommit igång bra"

Kent Henningson, bildningsdirektör i Danderyd, har tidigare bemött föräldrarnas kritik. Då menade han att man kunde ha informerat bättre om det nya sättet att organisera undervisningen.

Men han delar inte lärarnas uppfattning om att det har gått dåligt.

– Vi är nöjda med den här förändringen men vi ska lära oss av de misstag vi gjort i starten, och justera det till nästa termin, säger han och tillägger:

– I all undervisning så är det så att vi kontinuerligt utvärderar hur det går för eleverna. Och ständigt anpassa vår undervisning, det gäller även i det här.

30 elever har slutat

En annan kritik är att den nya planen slår olika mot eleverna. Vissa som har mer behov av stöd får inte den hjälpen de behöver – menar flera av lärarna.

– Vi förstår att man måste spara pengar.

– Men om det hade planerats bättre och med ett samverkansavtal med lärarförbundet och lärarna, då hade man kunnat undvika det här, säger en av lärarna.

Uppemot 30 elever ska ha slutat efter den nya planen.

Bildningsdirektör Kent Henningson menar att de arbetar med att följa upp den risk- och konsekvensanalys som föregick förändringen för att utvärdera situationen.

För närvarande finns inga planer på att ändra den nya planen, berättar han.

– Vi vill givetvis att de här 30 eleverna också ska ha modersmålsundervisning. Det är en stor förändring, men är samtidigt en frivillig skolform, säger han.

Stark kritik mot ny läroplan för hemspråk

Mer om modersmålsundervisningen

I somras togs beslutet om att minska undervisningsgrupperna i modersmålsundervisningen. Från 120 till 60 grupper, koncentrerat till en dag, på tre olika skolor.

Undervisningstiden för grupperna ändrades från 60 till 45 minuter.

Innan hölls undervisningen utspritt på skolorna och sköttes av modersmålslärarna.

Totalt 400 elever omfattas av modersmålsundervisningen i Danderyd.

Visa merVisa mindre