Valfrihet? ”Förlorarna är barnen som inte som lärarna kan välja att byta arbetsplats”, säger Annette Stenberg, som har barn på Källbrinkskolan. Foto: Sara Ringström

Lärare flyr från Huddinge: 130 har slutat under sommaren

Under sommaren har drygt 130 lärare flyttat från Huddinge, enligt facket. 86 procent av Lärarförbundet i Huddinges med­lemmar överväger att byta kommun om lärarlönerna inte höjs.

  • Publicerad 13:41, 31 aug 2016

Annette Stenberg bor numera i Fruängen. Efter år av diskussion med Huddinge kommun om barnens rättigheter i skolan, valde hon att lämna kommunen.

– Jag vill inte bo i en sådan kommun, men mina barn ville gå kvar i skolan i Huddinge, säger hon.

Nu vill hon se till att lärarbristen åtgärdas. Under sommaren har tre lärare slutat på Källbrinkskolan där hennes barn går. Under dotterns första månad i årskurs 5 håller en elevassistent i undervisningen i väntan på en ny lärare tillsätts.

Annette Stenberg var först kritisk till att kommunikationen med föräldrar inte fungerade. Men efter ett besök på skolan insåg hon delvis varför. Rektorn får flera gånger i veckan gå in och hålla lektioner, då det inte finns tillräckligt med lärare.

– Skolledningen släcker bränder och kan inte fokusera på att rekrytera behörig personal, för de måste gå in och agera lärare, säger hon.

Hon har under flera år varit i kontakt med ansvariga på kommunen för att påtala olika brister, men upplever att man bara skyller på varandra. Men med gemensamma krafter borde det gå att hitta en lösning på den akuta lärarbristen, menar hon.

– Kalla till er rektorer, facket, lärare och föräldrar. Vi kan alla jobba ihop!

Varnat för lärarflykt

Lärarförbundet i Huddinge menar att de länge varnat för en lärarflykt. I sommar blev läget akut. Fram till första augusti lämnade 137 lärare Huddinge för jobb i andra kommuner. Och fler kommer de bli, befarar facket.

– För hur intressant blir det att stanna eller komma till Huddinge för behöriga lärare när den politiska majoriteten, i budgeten för 2017, har fattat beslut om 0 procent i lönekompensation?, säger Mats Norrstad, vice ordförande på Lärarförbundet Huddinge.

Huddinge kommuns lärarlöner ligger bland de högsta i en nationell jämförelse, men lönebuden inför 2017 är ett av de lägsta i länet. Om budet inte höjs, överväger 86 procent av medlemmarna i Lärarförbundet som svarat på förbundets enkät, att byta kommun.

– Istället för en uppgörelse med oss där lärarna blivit nöjda, och där vi legat i nivå med kranskommunerna, har den styrande majoriteten valt att inte svara på våra frågor, säger Mats Norrstad.

Lärarflyttkarusellen kostar mer än att höja lönerna, menar han.

– Ryktet går fort bland lärarna och bilden av Huddinge blir allt mörkare bland lärare i Stockholmsregionen. Om de tidigare stod ut med dålig arbetsmiljö tror jag att de blir snabbare på att byta kommun nu när de ser att de kan få mer i lön i en annan kommun, säger Annica Carlsson, Lärarförbundet Huddinges ordförande.

Så många har slutat

Enligt en arbetsmiljörapport från barn- och utbildningsförvaltningen har några skolor i Huddinge en personalomsättning på över 10 procent, vilket är högre än normalt.

Under perioden juni-juli i år slutade 137 lärare i Huddinge, enligt Lärarförbundet Huddinge.