680 elever går i Sätraskolan, som är en F-9-skola. Foto: Anna Z Ek

Lärare anklagas för rasism mot elever

En liten grupp pedagoger på Sätraskolan använder rasistiska glåpord och hårda tag mot barnen. Det berättar flera lärare för Mitt i. Men rektorn Margareta Forsman känner inte igen sig. – Vi har haft problem men arbetat hårt för att få bort dem, säger hon.

  • Publicerad 11:12, 19 okt 2017

”Idiot”. ”Babbe.” ”Neger”. ”Bög”. Det är tillmälen som pedagoger på Sätraskolans låg- och mellanstadium har kallat barn vid olika tillfällen. Detta enligt flera pedagoger, som Lokaltidningen Mitt i pratat med. De har hört kolleger använda både rasistiska och sexistiska glåpord. Flickor med slöja har kallats ”påskkärring” och somalier ”efterblivna” och ”inavlade”.

– Det är en liten klick lärare som håller på så här. Jag tog upp det med rektorn men ingenting hände, säger en man som arbetat på skolan i flera år men valt att säga upp sig, bland annat på grund av detta.

Han är inte ensam.

Mitt i har pratat med flera pedagoger som sagt upp sig under året, och med sådana som jobbar kvar men överväger att sluta. De vittnar om hur ett en liten skara pedagoger använder rasistiska glåpord och även hårda fysiska tag, mot elever. Ett barn ska till exempel ha blivit sparkat på benen, ett annat boxat i magen och barn hålls fast i hårda grepp, berättar de.

– En del barn är väldigt utåtagerande. Ibland måste man ta tag i dem för att lugna ner situationen, men de här pedagogerna går över gränsen. Det finns en machokultur som går ut över barnen, berättar en lärare.

”Gå och städa”

De personer Mitt i pratat med betonar att det finns många fina och bra pedagoger på Sätraskolan. Men några anställda beter sig illa mot barnen – och mot sina kolleger:

– Jag har fått höra att jag som är kvinna kan gå och städa eller stanna inne och fixa kaffe, berättar en av dem.

Som vuxen reagerade hon, men det är inte alltid barnen förstår när någon går över gränsen verbalt, betonar flera lärare.

– En mörk pojke som smutsade ner kläderna när han trillade i lera fick höra att han verkade ha smutsat ner sig i ansiktet också. Pojken förstod inte, han svarade bara att han inte behövde tvätta sig i ansiktet, berättar en person.

Lärarna har valt att prata för att de anser att situationen måste uppmärksammas, om det ska bli någon förändring. Flera av dem säger att de gått till skolans ledning, om de hårda tagen, men att inget hänt.

”Otroligt allvarliga saker”

Men när Mitt i ringer upp rektorn Margareta Forsman säger hon att hon inte känner igen den bild de förmedlar. Hon hävdar att pedagogerna inte kommit till skolledningen med sina klagomål.

– Det är otroligt allvarliga saker. Skulle jag få reda på dem skulle jag göra incidentrapporter och anmäla till Skolinspektionen, säger hon.

Den enda av incidenterna hon säger sig känna till är fasthållandet av ett barn. Den saken utreddes med läraren och med föräldrarna, dock utan att någon anmälan gjordes.

Margareta Forsman blev rektor på Sätraskolan 2014. Då fanns en kultur som gjorde att rasistiska och sexistiska uttalanden förekom, berättar hon. Hon bjöd därför in Max Bergander, värdegrundsansvarig på AIK Fotboll. Han hade workshops med både elever och lärare och var anställd i ett halvår för att arbeta mot machokultur.

Dessutom har skolans pedagoger utbildats i förhållningssätt till barn med neuropsykiatriska diagnoser, en utbildning som ger vägledning även i arbetet med andra utåtagerande barn.

– Vi har haft problem men arbetat hårt för att få bort dem. Jag känner igen de rasistiska ord som nämns, men det var flera år sedan de förekom, säger hon.

”Alltid öppen dörr”

Men de lärare Mitt i har pratat med beskriver en vardag som pågått det senaste året, trots värdegrundsarbetet. De anser att en orsak är att skolledningen inte lyssnar på alla i personalen. Men den beskrivningen får Margareta Forsman att sparka bakut.

– Jag träffar både lärare och föräldrar varje dag. Dessutom arbetar jag alltid med öppen dörr, äter i matsalen och sitter även i rasthallen och jobbar, säger hon.

 

Fakta

Elev fick 10 000 kronor i skadestånd

Enligt skollagen är skolpersonal skyldig att anmäla till rektor, om ett barn varit eller känt sig utsatt för kränkande behandling. Rektorn är skyldig att anmäla till ansvarig kommun.

Under 2016 gällde två fall Sätraskolan.

*I oktober 2016 kom en anmälan om att en elev utsatts för kränkande behandling av en lärare. Läraren hade bland annat tagit tag i elevens axlar och knuffat eleven hårt, enligt anmälan. Skolinspektionen ansåg att Sätraskolans ledning agerat enligt lag efter händelsen, eftersom man både anmält och utrett den med de inblandade

Kommunen blev dock ålagd att betala 10 000 kronor i skadestånd till eleven. Motiveringen var att att eleven utsatts för kränkande behandling av skolpersonal på skolan, inför andra elever.

*I januari 2016 kom en anmälan om att en elev utsatts för kränkande behandling av personal. En anställd hade, enligt anmälan, bland annat ha tagit hårt om elevens öra och arm, vid två tillfällen. Dessutom låstes eleven i ett rum, vid ett tillfälle. Den anställde och dennes kolleger hade dock andra versioner. Skolinspektionen ansåg att det inte gick att visa att eleven utsatts för kränkande behandling av personal, även om man inte ifrågasätter elevens känsla av utsatthet.

Källa: Skolinspektionen
Visa merVisa mindre