Lantbrukare i Vallentuna kritiska till byggplaner

Ett företag vill bygga upp till 1 200 bostäder på och kring fastigheten Lilla Mörby. Men jordbrukarnas organisation LRF är starkt kritisk till att bygga på åkermarken.

  • Publicerad 15:29, 10 nov 2017

Som vi skrivit tidigare vill ett företag bygga 1 200 bostäder söder om väg 268, en bit väster om Vallentuna kyrka. Men då tar man 20 hektar åkermark som brukas, enligt LRF Vallentuna.

Läs mer: Planen: Här ska 1 200 nya bostäder byggas i Vallentuna

– Man ska alltid fundera när man tar åkermark i anspråk för bostadsproduktion. Nu har Riksdagen äntligen beslutat om att vi ska öka livsmedelsproduktionen, och då måste det finnas mark för att ha möjlighet att göra det, säger Christina Birger, lantbrukare i Orkesta och ledamot i LRF:s regionförbundsstyrelse.

Dessutom menar LRF Vallentuna att en betydande pendlartrafik skulle uppstå, och därmed risker på väg 268 (Väsbyvägen).

Även om man inte bygger på all åkermark så påverkas lantbrukaren ändå, anser LRF:s lokala gren

– I det här specifika fallet blir lantbrukarens möjligheter att odla inskränkta när det gäller hur man får spruta på åkrarna och hur man får köra dit maskiner.

Enligt LRF har självförsörjningsgraden gått från 85 procent på 90-talet till 50 procent i dag. ”Med en ökande världsbefolkning och ett allt varmare klimat behöver vi i Sverige producera mer mat och andra produkter”, skriver LRF Vallentuna i ett brev till kommunen.