Länsstyrelsen vill bevara kärnkraftverket

Länsstyrelsen i Stockholm vill stoppa den planerade rivningen av Ågesta kärnkraftverk. De vill att anläggningen bevaras som ett kulturminne från Kalla kriget-åren. Men Vattenfall står fast vid att rivningen är nödvändig.

  • Publicerad 12:05, 28 mar 2018

Mitt i Söderort skrev i vintras om den planerade rivningen av Ågesta kärnkraftverk. Planerna har varit på samråd och om två år är det tänkt att rivningsarbetet ska starta.

Nu rapporterar Sveriges radio att länsstyrelsen i Stockholm vill stoppa rivningen av kulturhistoriska skäl.

Reaktorhallen i Ågesta. Foto: Lennart Ström

– Det är ju väldigt stora kulturhistoriska värden som skulle gå förlorade. Ågestaverket byggdes i en tid som präglades av kalla kriget och strävan efter självförsörjning, säger Louise Schlyter, chef på enheten för kulturmiljö, till SR.

Ågestaverket var Sveriges första moderna kärnkraftverk. Reaktorn togs ur drift 1974 men där finns fortfarande radioaktivt material. Enligt Vattenfall handlar det om cirka 1000 kubikmeter radioaktivt avfall som måste tas omhand vid rivningen.

Och enligt Vattenfall är ett bevarande inget alternativ.

– Det är ju en hel del radioaktivt material inne i det här kraftverket, och det sitter så till att man helt enkelt måste skruva ner och såga bort anläggningsdelar för att få bort det, säger Vattenfalls jurist Marie-Louise Olvstam till SR.

Länsstyrelsen vill att staten avgör frågan och gör kärnkraftverket till ett statligt byggnadsminne. Frågan bereds enligt SR på regeringskansliet.

Fakta

Togs i drift 1964

Ågestaverket ligger i Huddinge kommun fyra kilometer söder om Farsta.

Reaktorn var i drift 1964-1974. Den försåg Farsta med fjärrvärme via ett kulvertsystem och producerade el till stadsnätet.

Anläggningen ligger innesluten i ett stålskal i ett bergrum.

När anläggningen är avvecklad och friklassad kommer bergrummet att återgå till ägaren Stockholms stad.

Visa merVisa mindre