Länsstyrelsen: Vargen har påverkat förskolor

MP Haninge överklagar skyddsjakten på vargenLänsstyrelsens beslut om skyddsjakt på Södertörnsvargen beror till stor del på att vargen varit nära tätbebyggelse. Bland annat säger länsstyrelsen nu att förskoleutflykter ställts in, och att en del hundverksamheter valt att undvika rastningar av hundar, och att även ridturer i närområdet undvikits.

  • Publicerad 12:04, 7 dec 2017

Vargen har sedan den kom till Södertörn i juni mest rört sig runt Tyresta nationalpark, men ibland setts även på andra håll i Haninge.

I skyddsjaktbeslutet nämner länsstyrelsen att många i området ”uttryckt stor oro för möte med varg”, och att människor på grund av detta ”ändrat sitt levnadssätt”.

Här nämner länsstyrelsen två exempel: att hundpromenader och ridturer undvikits, och att förskoleutflykter ställts in.

– Förskolecheferna i närområdet har beslutat att inte längre göra utflykter i grupp med förskolebarnen, säger nu Mia Olausson, naturvårdschef på länsstyrelsen, till Mitt i.

Mia Olausson säger att hon haft mycket dialog med skolor och förskolor i Haninge kommun under hösten med anledning av vargen.

– Vi har berättat hur man kan möta en varg, och som jag förstått det har förskolecheferna kommit fram till ett förhållningssätt, säger Mia Olausson.

Hon säger att det är Haninge kommun som främst själva bestämmer eventuella åtgärder som skolor och förskolor gör med anledning av vargen.

Vi har ett antal sådana här fall, men jag kan inte svara på detaljerna.

– Även en del hundverksamheter i närområdet har valt att inte vara ute och rasta hundarna i området, säger Mia Olausson.

– Vi har ett antal sådana här fall, men jag kan inte svara på detaljerna, fortsätter hon.

Mia Olausson hänvisar i stället Mitt i till länsstyrelsens handläggare som haft direktkontakt med förskolorna eller Haninge kommun om hur förskolor ska agera med anledning av vargen.

Men hur många utflykter som ställts in, och vilket förhållningsätt Haninges förskolor valt, har Mitt i inte fått svar på.

Mitt i har på onsdagen och torsdagen sökt handläggaren som Mia Olausson hänvisar oss till, men utan resultat.

Mitt i har under torsdagen sökt Haninge kommuns centrala förskolechef, men utan resultat. Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) ber om att få återkomma under eftermiddagen.

Vi har sökt Haninge kommuns säkerhetssamordnare på utbildningsförvaltningen och Haninge kommuns säkerhetsstrateg.

Vi har också sökt Haninge kommuns pressinformatör. Hittills utan resultat.