Akvaponi. Plantorna växer på plastflottar i bassänger med vatten och fiskgödsel, Foto: Arkivbild/Stefan Källstigen

Länsstyrelsen nobbar 14 meter höga hus på åker

Johannas stadsodlingar vill bygga en 14 meter hög anläggning för akvaponi på en åker i Markim. Nu säger länsstyrelsen nej.

  • Publicerad 11:39, 1 maj 2022

I december gav kommunen grönt ljus till att företaget får bygga en ny anläggning där de ska odla grönsaker med den omstridda metoden akvaponi.

Företagets intresse för att utveckla verksamheten och bidra till en levande landsbygd vägde tyngre än behovet av ett öppet landskap.

Beslutet överklagades av en granne som tycker att byggnaden blir alldeles för stor och vänder sig mot att den ska placeras på åkermark som generationer har arbetat med att få brukbar.

Om den hårdgörs förstörs den och kan inte återställas, ett problem som börjar bli mer uppmärksammat när det dras vägar och byggs bostäder på åkrar som behövs för att producera mat.

Johannas stadsodlingar vill fylla byggnaden med vertikalodlingar i tio våningar. Eftersom det är yteffektivt tas minimalt med jordbruksmark i anspråk.

Men länsstyrelsen går på grannens linje och ger nu Vallentuna bakläxa.

I kommunens översiktsplan står att man ska ta hänsyn till brukningsvärd jordbruksmark vid nybyggen och att jord- och skogsbruket ska värnas. Dessutom är det bara "väsentliga samhällsintressen", till exempel bostäder, som enligt miljöbalken kan motivera avsteg från det.

Foto: Mostphotos