Länsstyrelsen krävde inte avveckling av banan

Både Naturskyddsföreningen i Järfälla och den styrande koalitionen (S, MP, C) har hävdat att länsstyrelsen krävde att gokartbanan i Järfälla skulle avvecklas för att Stäkets verksamhetsområde skulle godkännas. Men något sådant krav fanns aldrig.

  • Publicerad 14:51, 17 jan 2018

– Nej, gokartbanan var inte avgörande för vårt beslut, säger Lisa Palmér, handläggare på Enheten för planfrågor vid länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsen uttryckte tidigt oro för hur Stäkets verksamhetsområde skulle påverka barrskogssambandets spridningsfunktion i Järvakilen.

Rapport föreslog att området återbeskogas

I ett yttrande påpekade länsstyrelsen att kommunerna Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby behövde samordna hur de skulle använda sina markområden i och i anslutning till den gröna kilen. Och att planförslaget borde kompletteras med en ”inventering, analys och bedömning av konsekvenserna för barrskogssambandets spridningsfunktion i Järvakilen” innan förslaget antogs.

Detta gjordes av Calluna som i sin rapport föreslog att gokartbanan återbeskogas som en ”grönkompensation”.

Länsstyrelsen positiv till avveckling

Detaljplanen överklagades av Naturskyddsföreningen i Järfälla, men länsstyrelsen beslutade i december 2015 att inte pröva kommunfullmäktiges godkännande av planen.

Bland annat skriver länsstyrelsen i sitt beslut att det var positivt ”att ett beslut är taget för att gokartbanan skyndsamt ska avvecklas och området återbeskogas”.

Men inte avgörande för beslutet

I det läget hade markägaren Sollentuna Häradsallmäning beslutat att Järfälla MK skulle sägas upp, men inte att skog skulle planteras. Det var dock inget som var avgörande för länsstyrelsens beslut, förklarar Lisa Plamér.

– Nej, det viktigaste var den mellankommunala samordningen. Vi såg det som ett extra plus att gokartbanan skulle avvecklas, men det var ingen förutsättning eftersom det ändå skulle ta så lång tid att återbeskoga området. Vi hade inte prövat detaljplanen ändå, även om det inte fanns något beslut om banan, säger hon.