IRRITERAD. Niklas Poblenz tyckte att det var uppåt väggarna galet när kommunen införde tillfälliga trafikföreskrifter och efter att länsstyrelsen givit honom rätt plastades alla skyltar i Lilla Ursvik över. Foto: Jonny Andersson

Länsstyrelsen hävde parkeringsreglerna

Länsstyrelsen slår fast att Sundbybergs kommun inte får upprätta tillfälliga lokala parkeringsregler i Lilla Ursvik. För Niklas Poblenz, boende i området som överklagade kommunens beslut, är länsstyrelsens dom väntad.

  • Publicerad 15:12, 25 jun 2020

Den 1 juni infördes nya parkeringsregler i Lilla Ursvik som innebar att det plötsligt kostade att parkera sin bil.

 Enligt Tomas Lindvall, chef på tekniska avdelningen, var det ett sätt att stävja de trafikproblem som uppstått efter att det för ett par år sedan infördes maximal parkeringstid på fyra timmar på infartsparkeringen intill skolorna, idrottsplatsen och motionsområdet. Men redan veckan efter täcktes skyltarna över av sopsäckar. Detta efter att länsstyrelsen nekat kommunen att tillämpa trafikförordningens paragraf om tillfälliga lokala trafikföreskrifter.

 Det tog inte mer än ett par dygn för handläggaren att ge kommunen bakläxa.

Niklas Poblenz är boende i området och kritisk till kommunens agerande.

– Normalt är att man utreder, bereder, beslutar och slutligen verkställer. Nu kom en uppsjö trafikföreskrifter sist, i princip en för varje gata, säger Niklas Poblenz och fortsätter:

– Kommunen har inte presenterat underlag som styrker behovet av avgiftsparkering. Jag och länsstyrelsen borde fått ta del av det om det funnits.

BESLUT. Länsstyrelsen nekade Sundbybergs kommun att ha tillfälliga parkeringsregler över sommaren, därav är samtliga skyltar i Lilla Ursvik övertäckta. Foto: Jonny Andersson

Behov av reglering

Tomas Lindvall beskriver ett behov att reglera trafiken utifrån klagomål, medborgarförslag och egna inventeringar. Han menar att tillfälliga trafikföreskrifter sjösattes för att ge svar på om förvaltningen gjort rätt och ser inga problem i länsstyrelsens negativa beslut, utan välkomnar demokratin och snabb handläggning. Han menar att kommunen nu har förutsättningar att göra rätt till senare i sommar då permanenta regler ska börja gälla.

– Vi har tidigare skickat förslag om permanenta trafikföreskrifter till polismyndigheten. Nu har vi skickat in ett kompletterat förslag, säger Lindvall.

Niklas Poblenz betvivlar att det kan vara så enkelt.

– Det är inte bara kommunens tillfälliga föreskrifter länsstyrelsen förkastat. Man skriver bland annat: ”Av vad som framkommit i ärendet har någon utredning av vilka konsekvenser föreskrifterna kommer att få för de boende, samt för behovet av reglering av området inte genomförts.”

Permanenta regler i september

Syftet med att reglera gatorna i Lilla Ursvik är att reglera trafiken mer för att tydliggöra var parkering får ske och inte för att säkerställa framkomlighet. Alla gator ska inte vara avgiftsbeagd parkering i stadsdelen.

På sikt vill kommunen ha likvärdiga parkeringsregler i hela kommunen.

I de tillfälliga parkeringsregler, som Länsstyrelsen upphävde, finns en övergripande och totalt 29 lokala trafikföreskrifter.

Under förra veckans möte i stadsmiljö- och tekniska nämnden beslutades att inga förändringar ska göras i närtid. Målbilden är att det finns permanenta parkeringsregler den 1 september.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Här är polisens största bil – plats för sex hästar

Nyheter "Som en polisstation på hjul" Här är Stockholmspolisens nya radiobil som kan köra ut sex hästar och sju poliser samtidigt vid större uttryckningar eller i sökandet efter försvunna personer.tisdag 24/11 12:09

Nya större Örskolan ett steg närmare

Nyheter Byggplanerna har väckt stora protester Trots många synpunkter tar staden nu ett stort steg mot nya Örskolan som ska ta emot 630 elever. Men tidigast 2024 kan skolan öppna.måndag 23/11 14:10