Korthuggen. Bara stam och grenstumpar är kvar av eken. Foto: Mattias Kamgren

Länsstyrelsen granskar nedsågning av träd

Länsstyrelsen har inlett ett tillsynsärende mot Farsta stadsdelsförvaltning, efter att en ek i Fagerlidsparken kraftigt beskars utan samråd med myndigheten.

  • Publicerad 06:15, 20 okt 2021

Vi fick in tips från allmänheten om att en gammal ek hade blivit kraftigt beskuren

Det var inte mycket liv kvar i den stora eken vid Fagerlidsparken i Hökarängen. Ändå väckte det känslor i området när Farsta stadsdelsförvaltning i september beskar trädet så kraftigt att bara stumpar återstod av grenarna.

Nu har länsstyrelsen startat ett tillsynsärende mot Farsta stadsdelsförvaltning på grund av åtgärden.

– Vi fick in tips från allmänheten om att en gammal ek hade blivit kraftigt beskuren utan att en samrådsanmälan enligt miljöbalken hade skett, berättar Zanna Johansen på enheten för natur- och viltärenden vid länsstyrelsen.

Ett tillsynsärende innebär att länsstyrelsen granskar om åtgärden her lett till ”en väsentlig ändring av naturmiljön”. När så är fallet ska en samrådsanmälan göras till länsstyrelsen, vilket stadsdelsförvaltningen alltså inte gjorde.

Gjordes av säkerhetsskäl

Nina Lindberg, landskapsarkitekt på stadsdelsförvaltningen, har förklarat att grenarna togs ner av säkerhetsskäl.

– Trädet hade redan tappat flera större grenar. Då trädet står i en lekpark måste vi prioritera säkerheten och tillse att ingen träffas av fallande grenar, sa hon till Mitt i Söderort tidigare i höst.

Avsågade. Eken blev av med hela sin krona. Foto: Mattias Kamgren

– Hade trädet stått i ett naturområde och inte i en park hade det fått stå kvar och tappa sina grenar allt eftersom, hävdade Nina Lindberg, som också förklarade att stammen fick vara kvar för att gynna den biologiska mångfalden.

Länsstyrelsen har nu begärt ett yttrande från stadsdelsförvaltningen. Om länsstyrelsen kommer fram till att förvaltningen gjort fel, kan det till exempel leda till ett föreläggande om rättelse.

Hur vidtar man en rättelse när man har sågat ner ett halvt träd?

– Det är en bedömning vi måste göra i varje enskilt fall. Vi kan inte föregå prövningen, därför kan vi i dagsläget tyvärr inte svara på den frågan, säger Zanna Johansen på länsstyrelsen.

Skyddsvärda träd

Jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd anses oftast som skyddsvärda eftersom de har höga naturvärden, bland annat som livsmiljö för andra växter och djur.

Att ta bort hela eller delar av ett sådant träd kan kan anses ha en väsentlig påverkan på naturmiljön.

Åtgärder som väsentligt kan förändra naturmiljön ska anmälas för samråd hos den myndighet som ansvarar för tillsyn, enligt miljöbalken.

Visa merVisa mindre

Stympad. Det här är vad som återstår av eken vid Fagerslidsparken. Foto: Mattias Kamgren