Långdraget krig är över – du ska gå till vänster

Vilken sida ska man egentligen gå på vid Årstaviken? Nya regler i Trafikförordningen ger ordning och reda till den gamla konflikten.

  • Publicerad 09:01, 19 okt 2018

Det har varit en segdragen konflikt – vilken sida man egentligen ska gå på i den gemensamma gång- och cykelbanan längs Årstaviken på Södermalm.

Tidigare har de gående fått välja, men inte längre. Nya regler säger att fotgängare nu om möjligt ska gå till vänster. Cyklisterna fortsätter att cykla på högra sidan.

Välkomnar nya lagen

Äntligen, tycker Annelie Fernandez, som bor vd Hornstull.

– Jag går här varje dag och har alltid gått på vänster sida. Jag hoppas att folk nu får kännedom om de nya reglerna, att det nu blir mer ordning och reda och mindre irritation.

Tänker fortsätta gå till höger

Sten Lindgren, från Långholmen, brukar också ofta promenera längs med Årstaviken. Han brukar dock gå på höger sida, vilket nu alltså inte är tillåtet.

– Jag har alltid gått till höger. Och jag upplever det som att 90 procent av alla går på höger sida.

Trots det välkomnar han den nya regeln – men tror nog inte att han alltid kommer följa den.

– Om någon säger till så flyttar jag väl mig.

Fakta

Nya trafikregler

Regeringen har beslutat om fem regeländringar knutna till den nationella cykelstrategin. Besluten innebär att:

  • En vägmarkering för så kallad cykelbox införs.
  • Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart.
  • En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.
  • Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i färdriktningen.
  • Det förtydligas att lokaliseringsmärken för vägvisning även innefattar märken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

De nya reglerna träder i kraft den 15 oktober 2018.

Källa: Regeringen
Visa merVisa mindre