Reservatet föreslås få namnet Årstaskogen och Årsta holmar naturreservat. Foto: Mostphotos

Långbänk att göra Årsta holmar till reservat

Åren har gått – och ännu är det inget naturreservat på Årsta holmar. Nu ska frågan ut på ännu ett samråd.

  • Publicerad 11:53, 26 sep 2017

Att göra ett naturreservat på Årsta holmar och i Årstaskogen är en långdragen historia. Redan för fem år sedan började staden arbetet för att få till reservatet.

År 2014 var frågan ute på samråd – och nu kommer beskedet att det ska ut på samråd igen.

Anledningen är att man inte är helt överens om gränserna för naturreservatet på Årstasidan, då staden planerar att bygga bostäder i Årstaskogen. Men i det här samrådet är det bara länsstyrelsen och berörda sakägare som får tycka till.

Görs för rekreation

Reservatet föreslås få namnet ”Årstaskogen och Årsta holmar naturreservat” och kommer vara på runt 66 hektar.

Det anläggs med motiveringen att stadens ökade befolkning behöver ha tillgång till naturområden för rekreation. Reservatet behövs också för att man ska kunna bevara den biologiska mångfalden, Årsta holmar anses till exempel vara en unik stadsnära skärgårdsö .

Beslut i kommunfullmäktige om naturreservatet beräknas till våren 2018.