POSITIVA. Ann-Sofie och Göran Boström har bott länge i Kristineberg och är positiva till de nya inslagen, både bostäderna och framförallt stadsodlingen. "Jag tycker det är fint, och det är kul att kunna få odla", säger Ann-Sofie. Foto: Pekka Pääkkö

Lång väntan på Kristinebergs förvandling

Det rivs för fullt kring Kristineberg för att ge plats åt något nytt. Men stadens planer har gång på gång stött på patrull i området – nu ska de försöka igen med en omstridd kontorsplan. Vi tog en runda i området för att ta tempen på ”nya Krillan”?

  • Publicerad 06:00, 29 aug 2021

Motorvägsrampen är kanske ett talande tecken för de avstannade planerna i Kristineberg, den som tillhörde Kristinebergsmotet och var tänkt att ge plats åt ny bebyggelse och en ny väg bort till Lindhagensgatan.

Nu runt sex år senare ligger rampen öde och har blivit en plats för temporär gatukonst och skejtare.

För mycket av allt som var tänkt att växa fram i Kristineberg har stoppats helt, upphävts, överklagats eller lagts på is.

Ett undantag är det nya kvarteret som ersatte Hotell Kristineberg. Men även där satt det långt inne för staden att få igenom planerna.

Masoud Rafe är en av dem som har flyttat in i en av de 182 nya lägenheterna. Han gillar området även om det är stor skillnad mot Söder där han och familjen bodde tidigare.

– Vi bodde på Götgatan, där var det mer liv och även bättre säkerhet. Så det får gärna bli några affärer till här. Det finns inte tillräckligt.

Han reagerar positivt när han får höra att staden vill utveckla området.

APOKALYPSKÄNSLA. 2015 stod den ombyggda av- och påfarten vid Kristinebergsmotet klar. Sedan dess har den gamla delen stått övergiven. Foto: Pekka Pääkkö

RIVS. Just nu pågår rivningen av det gamla kontorshuset och ska pågå i fyra månader. Foto: Pekka Pääkkö

Rivningarna har påbörjats

Rivningen av bussdepån startar på allvar i höst men kontorshuset vid Essingeleden, där bland annat Trafik Stockholm tidigare huserat, håller just nu på att jämnas med marken. Rivningen beräknas pågå i fyra månader. Sedan? Oklart. Nu ska i alla fall staden ta nya tag med byggplanerna efter att ha åkt på pumpen i högsta instans med tidigare kontorsidé vid Kristinebergs slottsväg.

Ett nytt planavtal med NCC, som skulle bygga det tidigare förslaget, finns och staden förbereder ett nytt detaljplanarbete.

– Vi på exploatering ska titta på om det går att bygga ett mindre kontorshus på platsen i stället som påverkar omgivande mark mindre, uppger Anna Näslund, kommunikationsansvarig vid exploateringskontoret.

BLANDAT. Masoud Rafe är en av de nyinflyttade i de nya kvarteren, han gillar området men skulle gärna ha fler butiker och affärer i området. Foto: Pekka Pääkkö

POSITIV. Hans Wahlberg tycker att det är bra att det byggs i området, bara det går rätt till. Foto: Pekka Pääkkö

Däremot har planen på 230 nya bostäder intill de nya kvarteren och Kristinebergs slott skrotats. Den har legat på is i väntan på grönt ljus för bygget av kontor som skulle fungera som en bullerskärm, men nu har markanvisningarna för området upphört. Enligt exploateringskontoret finns det heller inga planer på att återuppta projektet.

I skuggan av de stoppade planerna har ändå den här delen fått lite nytt liv vid sidan av de nya bostadskvarteren. Här finns hundrastgård och stadsodling för att locka fler att vistas vid Kristinebergshöjden.

Var skeptiska först

Ann-Sofie och Göran Boström, som har bott i den andra delen av Kristineberg i 15 år, påtar för fullt i sin pallkrage med bland annat tomater när vi går förbi. De gillar de nya inslagen.

– Vi var väl lite skeptiska i början till husen, men det blev bra när det blev klart, säger Göran.

– Det har blivit tystare. Det är positivt. Och det är fler människor som rör sig här vilket också är bra, säger Ann-Sofie.

– Det är ofrånkomligt att det förtätas. Det är viktigt att det finns lite grönska kvar, människor behöver det. Så det här lilla berget och odlingen vill vi ju gärna ha kvar. Men det finns ju ganska gott om grönytor egentligen, säger Ann-Sofie.

Tillfälliga lösningar för att skapa än mer liv är dock inte aktuellt vid kontoren som nu rivs på grund av läget intill Essingeleden, enligt exploateringskontoret. Istället lämnas en inhägnad yta i väntan på sitt öde.

”Bättre än förut”

Längs Kristinebergs slottsväg går Hans Wahlberg med hunden Molle. Även han har bott länge i Kristineberg. För egen del skulle han aldrig flytta in i de nya kåkarna, men han har en vän som bor där och trivs.

– Det är ju bättre än det som var här förut, säger han.

Också han är positiv till byggplaner och förändring.

– Det är bara att bygga. Men det måste gå rätt till.

URSPRUNGSPLANEN. Så här ville staden bygga, enligt planöversikten från 2013, med ny gata från Hjalmar Söderbergs väg till Lindhagensgatan för att förbinda de nya kvarteren. Foto: Stockholms stad

FÖRSLAG. Så här presenterade Svenska Bostäder sina tänkta kvarter vid Kristinebergshöjden, men projektet har nu lagts ned då markanvisningarna löpt ut enligt exploateringskontoret. Foto: Tengbom/Svenska Bostäder

Byggplanerna i området

Området ingår i det stora stadsutvecklingsprojektet Västra Kungsholmen.

Hornsbergskvarteren (4) – 890 bostäder, kontor, hotell samt idrottshall intill Essingeleden. Planen upphävdes nyligen men staden har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen. Rivningen av bussdepån är i gång.

Kristinebergshöjden (3) – Två nya kvarter med 230 bostäder vid Kristinebergs slott. Ligger i malpåse. Markanvisningarna har gått ut och enligt exploateringskontoret finns det inga planer på att återuppta projektet i dagsläget.

Kristinebergs slottsväg (1) – Tidigare planer på 6-7 våningar höga kontorshus stoppades. Nu ska staden utreda mindre kontorshus på platsen. Rivning av befintlig byggnad är i gång och ska pågå i fyra månader.

Kristinebergs IP – ska renoveras med bland annat uppvärmt konstgräs. Start 2022 och klart vintern 2023.

Nytt kontorshus – Fastigheten Hornsberg 10 i korsningen Lindhagensgatan/Nordenflychtsvägen planeras att delvis rivas, byggas om och till för mer kontor, handelsytor och levande bottenvåningar. Detaljplanen planeras att antas senare i år.

Påbyggnad av funkishus – Brf:en och byggbolaget GGB Properties påbyggnadsplaner med 16 bostäder har stoppats flera gånger efter överklagan från närboende. Mark- och miljödomstolen gav klartecken i våras, men det har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

CYKELARENA. Flygbild över Hornsbergsvelodromen, där Kristinebergs IP nu ligger. Foto: Stockholms stadsarkiv, Walter Hagqvist, 1923-1931

BARNHEM. Uppställning på gården vid Frimurarbarnhuset i Kristineberg. Foto: Stockholms stadsarkiv, fotograf okänd, 1928

Områdets historia

Kristinebergs Malmgård anlades under mitten av 1600-talet men glansperioden startade hundra år senare då en av Stockholms då mer framgångsrika handelsmän, Roland Schröder, köpte fastigheten 1748. Han lät uppföra dagens huvudbyggnad och fastigheten är blåklassade av Stockholms stadsmuseum.

1864 köpte Direktionen för Frimurarebarnhuset fastigheten för att starta ett barnhem för föräldralösa barn och för barn till ogifta mödrar vilka inte själva kunde ta hand om sina barn. Då byggdes även två nya flyglar.

1906 byggde Frimurarbarnhuset skolbyggnaden på höjden, Kullskolan.

1920 köpte Stockholms stad Kristinbergs gård och Frimurarebarnhuset flyttade till Blackeberg åtta år senare. Vid den här tiden börjar fastigheten att benämnas slott. 1932 renoverades huvudbyggnaden och blev till två privatbostäder som idag är hyresrätter.

Efter att staden tog över marken började en omfattande omvandling och utbyggnad av området. Bostadsområdet i öster vid Thorildsplan uppfördes på 1920-talet, medan det i väster tillkom på 1930-talet. De kvarvarande resterna från Kristinebergs malmgård revs och när Tranebergsbron byggdes drogs Drottningholmsvägen om så den gamla trädgården söderut nästan halverades.

Kristinebergs IP började byggas 1931 och invigdes 1933. På platsen fanns tidigare Hornsbergsvelodromen som byggdes 1923 men ägarna fick tidigt ekonomiska problem och redan 1927 fick banan inte användas och 1931 revs den.

2012 invigdes Kristinebergsskolan då de två flyglarna vid Kristinebergs slott, som tidigare varit hotell- och restauranggymnasium samt friskolelokaler, renoverades för att ingå i Kullskolan som då bytte namn.

Källa: Stadsholmen och Stockholms stad

Visa merVisa mindre