Lång väntan på fler idrottssalar på Kungsholmen

Bristen på idrottssalar på Kungsholmen har aktualiserats på nytt i och med öppnandet av Anna Whitlocks gymnasium. Men fler idrottssalar kommer inte att vara på plats förrän 2024.

  • Publicerad 10:24, 25 sep 2018

Stadens lösning på bristen på salar är uppförandet av Campus Konradsberg. Tre politiker från alliansen har i utbildningsnämnden ställt frågan om byggnationen av Campus Konradsberg kan tidigareläggas samt hur förvaltningen löser dagens behov för eleverna på Anna Whitlocks gymnasium.

Svaret blev nej, bygget av Campus Konradsberg kommer inte snabbas på utan stå klar först 2024.

Dagens idrottslektioner på Anna Whitlocks gymnasium sker dels i andra idrottssalar som drivs av staden samt i externa idrottslokaler.