Intresset för solceller är stort i länet och kön för bidrag är lång. Foto: Mostphotos

Lång kö för solcellsbidrag – pengarna räcker inte till alla

Intresset för solpaneler växer kraftigt och omkring 2 200 stockholmare köar för solcellsbidrag. Men pengarna kommer inte att räcka till alla som ansökt i år. Se hur många som har ansökt i din kommun.

  • Publicerad 04:56, 10 jul 2019

Förra årets rekordsoliga sommar har fått mer än var tredje stockholmare att överväga solceller, enligt en ny Sifo-undersökning på uppdrag av Vattenfall.

Det växande intresset har skapat hårt tryck hos Länsstyrelsen som fattar beslut om solcellsbidrag.

– Det forsar in ärenden hela tiden, både telefonsamtal och mejl, och det har ökat sedan i höstas, Anne-Jeanette Johansson, handläggare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Genom det statliga solcellsbidraget kan den som installerar solpaneler på sin fastighet få 20 procent av kostnaden tillbaka. Energimyndigheten fördelar pengarna till Länsstyrelsen under året och i slutet av juni kom en ny pott som kommer att gå till den växande kön.

Pengarna räcker inte

I Stockholms län väntar just nu omkring 2 200 ansökningar på Länsstyrelsens beslut.

– Vi håller på med ärenden från månadsskiftet september/oktober i fjol, säger Anne-Jeanette Johansson.

Kommer pengarna räcka till alla som ansökt i år?

– Nej, det gör de inte. Energimyndigheten har gjort en prognos att pengarna ska räcka till ärenden som kom in 2018, säger Anne-Jeanette Johansson.

Pengarna som avsatts för solcellsstödet i landet halverades med M-KD-budgeten för 2019 till 436 miljoner kronor. I vårändringsbudgeten tillfördes dock 300 miljoner och årets budget landar nu på 736 miljoner. Samtidigt sänktes också stödet till 20 procent.

Lång kö i hela landet

Det ökande intresset för solenergi kan förklaras med att bidraget för solceller höjdes till 30 procent vid årsskiftet 2017/2018. I hela landet finns i juli totalt 17 600 ansökningar i kön.

Anne-Jeanette Johansson på Länsstyrelsen tror också att uppmärksamheten kring fossila bränslen har gjort att många känner att de vill dra sitt strå till stacken för att minska sin negativa miljöpåverkan.

Hur ska man tänka kring att skicka in en ansökan nu?

– Det är ju upp till var och en om man vill vänta med att få ett beslut eller chansa och göra det ändå. En del tar rotavdrag under tiden, säger Anne-Jeanette Johansson.

Viktigt att tänka på är att solcellsstöd och rotavdrag inte kan kombineras, utan att man i så fall får betala tillbaka rotavdraget om ansökan om solcellsstöd beviljas.

Fakta

Så många ansökte om solcellsbidrag i länet

Källa: Länsstyrelsen i Stockholm