Landstingets direktör Malin Frenning får gå

Efter bara två år på posten slutar landstingets högsta tjänsteman, Malin Frenning. Landstinget blir Region Stockholm efter årsskiftet, och till ny direktör utses Carina Lundberg Uudelepp.

  • Publicerad 12:03, 21 nov 2018

Det är bara två år sedan som Malin Frenning utsågs till ny landstingsdirektör i Stockholms läns landsting. Hon hade då varit vd för Telia Sverige.

Nu ersätts hon på posten som högsta tjänsteman i landstinget av Carina Lundberg Uudelepp.

Nya krav för Region Stockholm

”Regionbildningen och det utökade ansvaret ställer nya krav på organisationen, både när det gäller samverkan med 26 kommuner och effektiv styrning och ledning.” skriver den blågröna alliansen i ett pressmeddelande.

– Carina har en lång och gedigen erfarenhet av att leda offentlig verksamhet i Stockholms län mot högt satta mål. Bakom sig har hon 25 år av att styra, leda och göra offentliga organisationer effektivare med goda verksamhetsmässiga resultat, säger Irene Svenonius (M), landstingsstyrelsens ordförande.

– Samtidigt vill jag tacka Malin Frenning som vid årsskiftet lämnar landstinget för hennes målmedvetna och goda insatser för att utveckla och förnya landstinget under de senaste åren, fortsätter Svenonius.

Kommundirektör i Täby

Carina Lundberg Uudelepp är 55 år och har tidigare varit bland annat kommundirektör i Täby och har haft flera chefsuppdrag i Stockholms stad.

På landstingets webb kommenterar Malin Frenning sin sorti så här:

– Jag är nöjd med att under perioden ha bidragit till att leverera ett bra ekonomiskt resultat och att grunden för en förändringsresa nu är lagd. I samband med årsskiftet ändras förutsättningarna för att leda tjänstemannaorganisationen och jag har full respekt för att landstingsstyrelsen därmed ser över ledarskapet.

Riskerar att bli finanslandstingsrådet Irene Svenonius högra hand

Anna Sehlin

Vänsterpartiet menar att tillsättningen av den nya regiondirektören är Moderaternas verk, och att posten därmed förlorar sin politiska neutralitet.

– Den nya moderata direktören riskerar att bli finanslandstingsrådets Irene Svenonius högra hand, istället för en viktig medlare partierna emellan där stabilitet och rättvisa tidigare varit i fokus, säger Anna Sehlin (V), landstingsråd.

– Att hålla isär rollerna mellan folkvalda och tjänstemän är viktigt för att minska risken för jäv och korruption inom landstinget.

Carina Lundberg Uudelepp får ett förordnande på fyra år. Enligt Moderaternas presstjänst handlar det om att stärka styrning och ledning, och samtidigt ger upplägget det styre som tar vid efter fyra år möjlighet att omvärdera vem som ska vara regiondirektör.