Bättre samordning mellan kommunerna vill landstinget se och inrättar ett cykelkansli. Foto: Colourbox

Landstinget vill göra cykelpendlingen bättre i Stockholm – utan extra pengar

Cykelpendlingen i Storstockholm måste bli bättre. Därför satsar nu landstinget på ett cykelkansli, men inga extra pengar läggs på cyklisterna.

  • Publicerad 12:34, 20 maj 2015

I dag presenterades alliansens budget för landstinget. Ett av inslagen är ett nytt kansli som bara ska arbeta med frågor kring cykelpendlingen.

– Cyklingen i Stockholm är inte längre en liten käck detalj utan är i dag ett stort trafikinslag som har potential att växa ännu mer, säger Gustav Hemming (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd i landstinget.

Ska minska trängseln i kollektivtrafiken

Kansliet ska arbeta för att pendlingen för cyklisterna ska bli bättre över kommungränserna.

– Om vi ska klara av trängseln måste vi ta tillvara på cyklisterna. Cykeln är en viktig del för att minska trängelns i kollektivtrafiken. Om vi ska ha en fungerande trafikapparat måste vi satsa på cykeln och bygga cykelstrador över kommungränserna.

Kansliet kommer att arbeta för att en utveckling av cykelnätet ska genomföras snabbast möjligt i ett samarbete med trafiknämnden och kommunerna.

Inga extra pengar finns dock avsatt i budgeten.

– Vi anslår inga pengar till cyklingen, säger Hemming.