Landstinget stämda på 40 miljoner – rutiner skärps

Den havererade sjötrafikupphandlingen sätts nu på rätt köl. Landstinget har skärpt kvalitetssäkringen och gör nu om – och gör rätt.

  • Publicerad 20:37, 7 okt 2018

Sedan landstinget fått bakläxa på upphandlingen av sjötrafiken i mellersta skärgården har det varit en trasslig resa att hålla trafiken igång.

Det bolag som vann upphandlingen 2015, TRSM, var snart ute ur leken och olika bolag, ägda av Gotlandsbolaget, har kört båtarna. Det har lett till merarbete och fördyringar för landstinget.

Dessutom har ett bolag som förlorade upphandlingen, Skärgårdstrafik AB, stämt landstinget på 40 miljoner kronor.

Var det dumsnålt att anta TRSM:s bud? Företaget kunde ju inte leva upp till kraven.

 – Vinnande anbud från TRSM uppfyllde samtliga krav som ställdes i upphandlingen. Anbudspriserna var konkurrenskraftiga och inget bedömdes vara onormalt lågt. Alla anbud utvärderas enligt samma modell och där fick TRSM högst poäng, säger Christian Hoffman, presskommunikatör vid landstingets trafikförvaltning.

Han uppger att kvalitetssäkringen av dokumentationen kring landstingets upphandlingar nu förbättrats för att undvika liknande överprövningar i framtiden.

Alla steg i upphandlingarna kvalitetssäkras och en tätare dialog med anbudsgivarna ska hållas under upphandlingsprocessen.

Dyrare för skattebetalarna

Under resans gång har kostnaden skrivits upp med 13 procent jämfört med det ursprungliga anbudet.

I förra veckan slöts ännu ett tillfälligt avtal med Gotlandsbolagsägda Skärgårdsbolaget, som nu kör trafiken fram till mars 2020. Kostnaderna har skrivits upp med ytterligare tre procent.

Därefter tar det bolag som vinner den nu pågående upphandlingen vid.

Skärgårdstrafik AB liknar landstingets upphandling för en cirkus?

– Trafikförvaltningen har en process för trafikupphandlingar som vi följer och som vi känner oss trygga med. Trafikförvaltningen genomför varje år runt 200 upphandlingar. Antalet överprövningar är i förhållande lågt och de tillfällen där domstol besluter om åtgärder sker än mer sällan, säger Christian Hoffman.

Stockholms tingsrätt meddelar sin dom fredag den 19 oktober.

Fakta

Detta har hänt

2015: Landstingets trafikförvaltning upphandlar kollektivtrafiken i skärgården. Bolaget TRSM tar hem mellanskärgården. Sjötrafik AB menar att upphandlingen inte gått rätt till och överklagar.

2016, januari: Trafikförvaltningen sluter direktavtal med TRSM i väntan på förvaltningsrättens dom. Sjötrafik AB menar att även detta är regelvidrigt, överklagar och får medhåll, men rätten låter saken bero då trafiken annars skulle äventyras.

2016, april: TRSM börjar köra båtarna.

2016, september: Kammarrätten beslutar att upphandlingen måste göras om.

2016, hösten: TRSM har stora problem. Gotlandsbolaget går in och köper 51 procent av aktierna.

2017: Trafikförvaltningen sluter avtal med Skärgårdsbolaget, ägt av Gotlandsbolaget, i väntan på ny upphandling. Ersättningen höjs med 13 procent.

2017, våren: Skärgårdsbolaget försätts i konkurs, ersätts av Faludden, även det ägt av Gotlandsbolaget. Trafiken övertas senare av Skärgårdsbolaget 2017 AB, som ägs av – Gotlandsbolaget.

2017, vintern: Sjötrafik AB stämmer Stockholms läns landsting på 40 miljoner kronor.

2018, september: Skärgårdsbolaget 2017 AB:s avtal förlängs till den 30 september 2019.

2018, oktober: Stockholms tingsrätt meddelar dom i tvisten mellan Sjötrafik AB och landstinget.

2018, december: Trafikförvaltningen gör ny upphandling av skärgårdstrafiken.

Visa merVisa mindre