Narkotika. Två läkare som försett missbrukare i Stockholm med narkotikaklassade läkemedel har stoppats. Foto: Mostphotos

Läkare stoppas – skrev ut mängder med tabletter

En läkare, som under lång tid försett missbrukare med droger, miste i våras sin rätt att skriva ut narkotikaklassade läkemedel. Nu stoppas även kollegan på samma mottagning.

  • Publicerad 13:00, 26 sep 2021

Det var efter ett anonymt tips som Ivo började granska läkaren.

I våras miste en läkare med mottagning i Stockholms innerstad rätten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel, sedan det uppdagats att han under lång tid skrivit ut mängder med tabletter till missbrukare.

Nu konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att även kollegan vid samma mottagning skrivit ut mer narkotikaklassade läkemedel än vad som varit medicinskt motiverat.

Det var efter ett anonymt tips som Ivo började granska läkaren, och fann att mannen skrivit ut mångdubbla doser till sina patienter, med risk för läkemedelsberoende och leverskador som följd.

Höga doser

Till exempel kunde en patient hämta ut motsvarande elva morfintabletter per dag när ordinerad dos var sju tabletter. En annan ordinerades sju tabletter Citodon dagligen, men förskrevs 17 tabletter.

I det här fallet får läkaren behålla sin rätt att förskriva läkemedel, med motiveringen att han nu avslutar sin verksamhet och att avtalet med Region Stockholm upphört.

Detta sedan han granskats av regionen, som funnit att bedömningarna och utredningarna av patienterna var bristfälliga, likaså diagnoserna.

Botox utan diagnos

Dessutom hade botox-injektioner getts " frekvent och vid migrän bara sällan med adekvat dokumenterad indikation" skriver regionen i sin granskning.

Regionen förberedde att säga upp avtalet, men förekoms av läkaren som själv ansökte om ett förtida upphörande.

Båda läkarna är privatpraktiserande.

Sålde recept

Den läkare som miste sin förskrivningsrätt i våras hade dessförinnan av regionen blivit fråntagen möjligheten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel med subvention.

Nu kan missbrukarnas "Doktor knark" stoppas

Vid det laget hade 13 anmälningar kommit in till Ivo.

Bland annat hade polisen fått tips om att läkaren sålde recept för 2 000 kronor styck, att en person överdoserat på förskrivna droger och att en heroinist fått recept på Tramadol och Treo comp för "ledvärk".