Läkare kritiseras för operationsfel – fem gånger

En läkare i Nacka får kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för brister vid flera operationer. Läkaren medger att han i några fall har gjort fel, men också att han har varnat patienterna för komplikationer.

  • Publicerad 14:33, 19 sep 2018

Flera av patienterna har efter operation haft mycket svårt att andas.

De fem patienterna opererades åren 2015, 2016 och 2017. Efter näsoperationerna fick de alla besvär och medicinska komplikationer. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har kommit fram till att operationerna inte skett i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, och konstaterar att läkaren brustit i omdöme vid beslut om vilka medicinska ingrepp som behövts. 

Anmäld flera gånger

Läkaren, som är verksam vid Nackakliniken och som Mitt i har skrivit om tidigare, är anmäld till tillsynsmyndigheterna flera gånger. I ett fall har han fått kritik för slarvig journalföring.

I sina yttranden till IVO medger läkaren att det vid vissa operationer har funnits brister och att åtgärder vidtagits för att det inte ska hända igen. I andra fall skriver läkaren att han innan operation har talat om för patienten att operationen kan medföra komplikationer, som infektioner.

”Det går tyvärr inte att omforma en näsa utan risker”, skriver läkaren att han sagt till patienter.

IVO har låtit en professor i plastikkirurgi vid Socialstyrelsens vetenskapliga råd yttra sig om de fem anmälningarna. ”Det är tydligt att kirurgin och kompetens inte har varit tillräcklig och inte kan anses vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet”, skriver professorn.

Tio anmälningar

I onsdags fanns tio anmälningar hos HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som gäller läkaren. Den äldsta anmälan är från 1998. HSAN har lagt ned nio av anmälningarna utan anmärkning. I ett fall har läkaren fått en erinran för brister i journalföringen, ett beslut läkaren överklagade, en överklagan Förvaltningsrätten avslog.

I onsdags fanns även 38 tillsynsärenden som rör läkaren och kliniken registrerade hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för åren 2011 och 2018. Ett tillsynsärende kan öppnas av IVO om myndigheten till exempel får kännedom om att hälso- och sjukvårdspersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

– Dom allra flesta tillsynsärendena är klagomål som enskilda har lämnat in. Vi har gjort flera verksamhetstillsyner på kliniken. Vi har fortfarande ett flertal öppna ärenden, säger Lovisa Wihk, presskontakt på IVO.

I våras begärde IVO att läkarens läkarlegitimation ska återkallas. HSAN väntas besluta om legitimationen senare.

Lokaltidningen Mitt i Nacka har sökt läkaren.