Klart. Kiosken Direkten Jakobsberg samt glastaket (bakgrunden) planeras rivas under 2023. Foto: Mikael Andersson

Låghus och glastak vid Postgången rivs

På sommarens sista kommunfullmäktige klubbades det att delar av låghuset och glastaket vid Postgången i Jakobsberg ska rivas. Planen är att arbetet påbörjas under nästa år.

  • Publicerad 16:38, 22 jul 2022

Nu är det klart att delar av låghuset och glastaket vid Postgången i Jakobsberg ska rivas, det beslutades på sommarens sista fullmäktige. Beslutet innebär även att kommunens trygghetskontor och kiosken Direkten Jakobsberg rivs.

Rivningen är en större del av kommunens arbete med att göra torget i Jakobsberg tryggare. Förslaget har tidigare fått kritik bland annat av ägarna till Direkten Jakobsberg för att beslut om rivningen tagit tid. Kommunen menar att utredningen behövt ta tid då det är en del av en komplex plan.

Planen är att delarna av låghuset samt glastaket ska rivas under nästa år.